Mzdy v 1. pololetí letošního roku rostly, platy stagnovaly

27. 09. 2022 / Mzdy a pracovní doba

Z dat ISPV (Informačního systému o průměrném výdělku), která pro Ministerstvo práce a sociálních věcí zpracovává společnost TREXIMA, vyplývá, že ve mzdovém sektoru rostly výdělky zaměstnanců v průměru i mediánu.

Průměrná hrubá měsíční mzda byla v prvním pololetí letošního roku 41 990 Kč, střední hodnota mzdy (medián) 34 652 Kč. V obou případech se jedná o meziroční nárůst vyšší než 6 %. Průměrný hrubý měsíční plat se dostal na úroveň 43 093 Kč a medián byl na hodnotě 40 135 Kč. U zaměstnanců, u kterých se výdělek řídí platovými tabulkami, tak došlo ke stagnaci.

Zaměstnanost se zvýšila, úrovně před pandemií ale nedosahuje

Data ukazují, že se meziročně zvýšil počet zaměstnanců o 76,8 tisíc (2,7 %), přesto však zaměstnanost nedosahuje úrovně před epidemií covid-19.

Vzhledem k tomu, že ve srovnatelném období loňského roku ještě doznívala protipandemická opatření, projevil se tento fakt v různých odvětvích odlišně. Zvýšila se hrubá měsíční mzda, odpracovaná doba i počet zaměstnanců v odvětví ubytování, stravování a pohostinství a také u zaměstnanců v kulturní a rekreační činnosti. Naopak pokles hrubého měsíčního platu zaznamenali lidé, kteří pracují v oblasti zdravotní a sociální péče. Více než pětina zaměstnanců platové sféry pracuje právě v těchto oblastech, a pokles jejich prémií a odměn tak ovlivnil průměrné hodnoty celé platové sféry.