Na krátkodobé pracovní úvazky pracuje 14 % Evropanů a pouze 8 % Čechů

02. 06. 2019 / Trh práce a vzdělání

V roce 2018 bylo v zemích EU zaměstnáno 14,1 % lidí ve věku 15-64 let na krátkodobý pracovní poměr. Počet krátkodobých zaměstnání klesnul o 0,2 % oproti roku 2017, kdy byl nejvyšší za posledních 10 let.

V krátkodobém pracovním poměru byl zaměstnán každý čtvrtý zaměstnanec ve Španělsku (26,9 % zaměstnanců na krátkodobý pracovní poměr), dále bylo nejvíce těchto pracovníků v Polsku (24,3 %), Portugalsku (22 %) a v Nizozemsku (21,2 %).

Nejméně krátkodobých pracovních poměrů mají naopak zaměstnanci v Rumunsku (1,1 %), Litvě (1,6 %), Lotyšsku (2,7 %), Estonsku (3,5 %) a Bulharsku (4 %).

V České republice bylo na krátkodobý pracovní poměr zaměstnáno 8,4 % zaměstnanců. V celoevropském měřítku je potom zaměstnávání lidí na krátkodobé úvazky více rozšířené mezi mladými ve věku 15-24 let, tento poměr byl v minulém roce 43,3 % zaměstnanců, přičemž ve věkové skupině 25-54 % bylo krátkodobě zaměstnáno 12,1 % lidí. V nejstarší věkové skupině 55-64 let se potom jedná o 6,6 %. Je tak jasné, že mladí lidé nejvíce využívají pracovní poměry formou brigády.

Zdroj: EUROSTAT