Negativní dopady koronavirových opatření pocítilo 45 % zaměstnanců a 63 % OSVČ

28. 07. 2020 / Trh práce a vzdělání

U svého zaměstnavatele pocítilo negativní dopady karanténních opatření zavedených v důsledku koronavirové pandemie 1,8 milionu českých zaměstnanců. Nejvíce krizi pocítili zaměstnanci pracující v odvětví ubytování, stravování a pohostinství, kde uvedlo negativní dopad 90 % z nich. Vyplývá to z průzkumu Českého statistického úřadu (ČSÚ).

Ve většině pracovních odvětví však zaměstnanci uváděli, že žádné negativní dopady v důsledku karantény nepocítili, a to jak na ekonomiku, tržby i objem práce a zakázek. „Nejvíce bylo zasaženo ubytování, stravování a pohostinství, kde podíl negativních dopadů překročil 90 %. Podíl 55 % se pak objevil ve zpracovatelském průmyslu, který zaměstnává největší skupinu zaměstnanců, a stejně tak v peněžnictví a pojišťovnictví,“ řekl Dalibor Holý, ředitel odboru statistiky trhu práce ČSÚ.

Negativní dopady na svou práci dále uvádělo 67 % zaměstnanců pracujících v kultuře, zábavě a rekreaci, 53 % zabývající se činností v oblasti nemovitostí a 48 % působících v obchodě. Mezi nejméně krizí zasažená odvětví patří informační a komunikační činnosti a stavebnictví (36 %). Téměř nulové dopady pocítili zaměstnanci zajišťující nezbytné činnosti, to jsou pracovníci veřejné správy a obrany, zdravotní a sociální péče, energetiky a zásobování vodou.

Z hlediska lokalit pociťovali největší dopady zaměstnanci v Praze a Středočeském kraji. „Více než 82 % zaměstnanců, kteří pociťují dopady u zaměstnavatele, si myslí, že krize ohrožuje jejich práci spíše dočasně. Ohrožení svého pracovního místa se zaměstnanci obávají nejvíce v severozápadních Čechách,“ uvedl Marek Rojíček, předseda Českého statistického úřadu. Strach o své pracovní místo uváděli nejčastěji lidé ve věku do 29 let (21 %) a nejméně do 51 let (14 %).

Mezi podnikateli (OSVČ) uváděla negativní dopady krize na svou práci více než polovina z oslovených (63 %), což je zhruba půl milionu osob. Také mezi OSVČ bylo z hlediska odvětví nejvíce podnikajících v ubytování, stravování a pohostinství, kde nulové dopady uvedlo pouze 2 % z nich. Dále byly ohroženi lidé podnikající v odvětví vzdělávání (92 %) a jako vážné označila dopady krize čtvrtina podnikajících mužů a takřka třetina podnikajících žen. Většina (72 %) OSVČ však předpokládá, že dopady budou pouze dočasné.

Zdroj: ČSÚ