Nejnižší státem stanovenou minimální mzdu v zemích EU mají v Bulharsku, nejvyšší v Lucembursku

12. 02. 2020 / Mzdy a pracovní doba

K 1. lednu 2020 má 21 ze 27 členských států Evropské unie státem stanovenou minimální mzdu. Česká minimální mzda patří stále k těm nejnižším.

Podle EUROSTATU byla minimální mzda ve srovnání států EU až 7krát vyšší v případě států s nejnižší mzdou a států s nejvyšší mzdou. Ve chvíli, kdy jsou s minimální mzdou porovnány skutečné náklady na život v jednotlivých zemích, není srovnání již tak propastné a rozdíl se snižuje pouze na trojnásobek nejnižší mzdy v poměru k nejvyšší v zemích EU.

Nejnižší minimální mzdu mají lidé v Bulharsku (€312). Další státy s nízkou minimální mzdou ve výši 400–600 eur na měsíc najdeme hlavně na východě Evropy. Patří mezi ně Lotyšsko (€430), Rumunsko (€466), Maďarsko (€487), Chorvatsko (€546), Česko (€575), Slovensko (€580), Estonsko (€584), Litva (€607) a Polsko (€611).

Ve státech zejména na jihu Evropy najdeme státy s minimální mzdou ve výší 700-1000 eur. Patří mezi ně Portugalsko (€741), Řecko (€758), Malta (€777), Slovinsko (€941) a Španělsko (€1 050). Zbývající členské státy na západě a severu Evropské unie mají nejvyšší minimální mzdu – 1500 eur a více za měsíc. Je to Francie (€1 539), Německo (€1 584), Belgie (€1 594), Nizozemsko (€1 636), Irsko (€1 656) a Lucembursko (€2 142).

EUROSTAT také nabízí srovnání s minimální mzdou ve Spojených státech amerických, která je €1 119 za měsíc.

Zdroj: EUROSTAT