Největší chyby, kterých se firmy dopouštějí v odměňování

22. 10. 2020 / Mzdy a pracovní doba

Základní odměnou za práci je mzda, to ví každý. Přesto samotné odměňování rozhodně jednoduché není. Jakých chyb se v něm firmy nejčastěji dopouštějí?

Funkční firemní systém odměňování by měl být nastaven tak, aby zaměstnance dostatečně motivoval k jejich práci, a přitom pomáhal firmě k dosažení krátkodobých i dlouhodobých cílů a nevytvářel demotivační prostředí v pracovních týmech. Řada firem se však dopouští v odměňování základních chyb, které vedou k demotivaci zaměstnanců a jejich případnému odchodu ke konkurenci.

Příliš vysoká variabilní složka mzdy

Poměr variabilní a fixní složky mzdy je alfou a omegou odměňování. Příliš vysoká pohyblivá složka mzdy přináší zaměstnancům velkou nejistotu ve výši příjmů a může také odradit uchazeče o práci, kteří raději dají přednost pracovní pozici s větší finanční jistotou.

Žádné nebo malé pohyblivé složky mzdy

Pokud mzda neobsahuje žádnou nebo jen malou pohyblivou složku přichází manažeři o nástroj, jak motivovat zaměstnance k lepším výkonům, zohledňovat individuální pracovní výkony při odměňování a oceňovat schopnější pracovníky v týmu. Zaměstnanci pak mají jistotu, že za svou práci dostanou vždy stejnou částku a nejsou motivování k větší aktivitě.

Netransparentnost odměňovacího systému

Fungování odměňovacího systému by mělo být srozumitelné všem zaměstnancům, kterých se týká. Často je však odměňovací systém netransparentní a zaměstnanci sami nechápou, za co a jak jsou odměňováni. Vede to k dohadům na pracovišti, nespokojenosti zaměstnanců a nedostatečné motivaci plnit pracovní cíle, které by měly být srozumitelné a měřitelné.  

Nespravedlnost systému

Může se stát, že jsou ve firmě zaměstnanci odměňování různě, mají rozdílné nebo dokonce žádné benefity, a to nejen v různých odděleních firmy, ale také v jednotlivých týmech. Důvodem může být špatně nastavená firemní politika, doba působení zaměstnanců ve firmě nebo osobnost konkrétního manažera. Je to velmi rizikové zejména pro udržení dobrých vztahů na pracovišti.

Nedostatečná zpětná vazba

Umění poskytování zpětné vazby je důležitou schopností, kterou by měli ovládat všichni vedoucí pracovníci. Bohužel to není standardem. Jakým způsobem je přitom zaměstnancům poskytnuta zpětná vazba na jejich práci a vysvětlen způsob jejich odměňování, má zásadní dopad na pracovní motivaci.

Správné nastavení odměňovacího systému není jednoduché, ale firmě ušetří řadu komplikací v budoucnu. Pokud chcete mít jistotu, že je váš odměňovací systém nastaven správně, rádi vám pomůžeme. Kontaktujte nás.