Největší zájem o rekvalifikační kurzy je v oblasti služeb

28. 01. 2019 / Trh práce a vzdělání

V minulém roce vzrostl počet rekvalifikačních profesních zkoušek (dle zákona č. 179/2006 Sb.) v kvalifikacích zaměřených na služby. Konkrétně se jednalo o úspěšně složené zkoušky z profesní kvalifikace Sportovní masáž a Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky. Vyplývá to z přehledů Národní soustavy kvalifikací, která nabízí zkoušky okolo 1 300 profesních kvalifikací.

Nejvyšší počet zkoušek (dle zákona č. 179/2006 Sb.) k rekvalifikacím je opakovaně zaznamenán u profesní kvalifikace Strážný (8 655), tady je úspěšně složená zkouška podmínkou pro výkon profese. Zkoušku z profesní kvalifikace Sportovní masáž složilo v loňském roce 2 362 zájemců a zkoušku pro Chůvu pro děti do zahájení povinné školní docházky 2300 zájemců.  V roce 2018 vzrostl také zájem o zkoušky ke kvalifikaci v oblasti péče o tělo, jednalo se zejména o Kosmetičku (907), Manikérku a nehtovou designérku (645) a Vizážistku (438). Zvýšený zájem byl také o zkoušky z profesních kvalifikací v oblasti administrativy a vzdělávání – Asistent/ka, sekretář/ka (358), Personalista (357) a Lektor dalšího vzdělávání (332).

V technických odvětvích byly nejvíce přezkušovány dle zákona 179/2006 Sb. tyto kvalifikace – Montér slaboproudých zařízení (235), Montér hromosvodů (232), Montér elektrických sítí (224), Montér elektrických rozvaděčů (216), Montér elektrických instalací (201) a Instalatér soustav s tepelnými čerpadly a mělkých geotermálních systémů (209) a Obsluha CNC obráběcích strojů (159). Vyšší počet zkoušek byl také u profesních kvalifikací  z oblasti cestovního ruchu (např. Průvodce cestovního ruchu a Průvodce Prahou) a dále z oblasti pohostinství a gastronomie (např. Příprava minutek a Příprava pokrmů studené kuchyně). Více než sto rekvalifikačních zkoušek za minulý rok proběhlo také u kvalifikací Florista a Plavčík.

Zdroj: TREXIMA, Národní kvalifikace