Nejvíce odpracovaných hodin mají zaměstnanci ve stavebnictví

01. 04. 2019 / Trh práce a vzdělání

Ve 4. čtvrtletí 2018 odpracovali zaměstnanci mzdové sféry průměrně 143,4 hodiny za měsíc, zaměstnanci sféry platové odpracovali za měsíc o 2,2 hodiny průměrně více (145,6 hodiny za měsíc). Zaměstnanci mzdové sféry přitom odpracovali průměrně více přesčasů než zaměstnanci sféry platové. Největší nárůst počtu odpracovaných hodin byl v odvětví stavebnictví. Vyplývá to z údajů Informačního systému o průměrném výdělku (ISPV), který pro MPSV spravuje společnost TREXIMA.

V posledním čtvrtletí minulého roku odpracovali zaměstnanci mzdové sféry měsíčně v průměru 3,4 hodiny přesčas, zaměstnanci platové sféry přitom odpracovali 2,1 hodiny přesčas. Znamená to, že průměrně pracovali lidé ve mzdové sféře o 1,3 hodiny více na počet přesčasů. Nejvíce hodin přesčas potom odpracovali zaměstnanci odvětvích doprava a skladování (6,5 hodiny měsíčně), zemědělství, lesnictví a rybářství (5,2 hodiny měsíčně) a těžba a dobývání (4,9 hodiny měsíčně). V platové sféře odpracovali nejvíce hodin přesčas zaměstnanci v odvětví zdravotní a sociální péče (5,9 hodiny měsíčně). Naopak nejméně hodin přesčas odpracovali v platové sféře zaměstnanci v odvětví vzdělávání (0,2 hodiny měsíčně).

Největší nárůst odpracovaných hodin byl v meziročním srovnání zaznamenán ve mzdové sféře v odvětví stavebnictví, a to průměrně o 4,3 hodiny měsíčně. Nižší nárůst zaznamenala odvětví zdravotní a sociální péče (+3,5 hodiny) a informační a komunikační činnosti (+3,2 hodiny). Nejvyšší pokles zaznamenalo odvětví zemědělství, lesnictví a rybářství (-1,2 hodiny). Největší růst v počtu odpracovaných hodin nastal u zaměstnanců platové sféry v odvětví kulturní, zábavní a rekreační činnosti (+2,2 hodiny). V žádném odvětví platové sféry k poklesu nedošlo.

Zdroj: ISPV