Nemocnost mezi českými zaměstnanci vzrostla v minulém roce o 6 %

11. 06. 2019 / Trh práce a vzdělání

Čeští zaměstnanci strávili na neschopence v roce 2018 dohromady 77,2 milionů dní, je to přitom o 6 % více než v roce 2017. Celkově bylo v minulém roce nahlášeno 1 849 455 případů pracovní neschopnosti, což je nejvíce za posledních deset let. Uvádí to nová zpráva Českého statistického úřadu.

Průměrně chybělo na českých pracovištích v důsledku pracovní neschopnosti denně 211 000 zaměstnanců. Je to o 12 000 osob více než v roce 2017. Průměrná doba strávená českými zaměstnanci v roce 2018 na neschopence trvala 41,7 dnů a meziročně poklesla o necelý den. Čerpání pracovní neschopnosti z důvodu nemoci trvalo průměrně 40,1 dne a pro pracovní úraz téměř 56 dnů.

Většina zaměstnanců čerpala neschopenku z důvodu nemoci, pouze 10 % pracovních neschopností bylo vydáno kvůli úrazu.

„Ženy jsou v pracovní neschopnosti pro nemoc častěji než muži, na druhou stranu muži mají hlášeno výrazně více pracovních úrazů. To je dáno především odlišnou strukturou zaměstnanosti. Muži pracují v odvětvích, kde je zvýšené riziko úrazu, jako je například těžba, zpracovatelský průmysl nebo stavebnictví. Naopak školství, veřejná správa nebo zdravotnictví, které jsou doménou žen, patří mezi ta bezpečnější odvětví,“ říká Alena Hykyšová z odboru statistik rozvoje společnosti ČSÚ.

Nejvíce případů pracovní neschopnosti bylo zaznamenáno v Libereckém a Plzeňském kraji. Naopak relativně nejméně neschopenek bylo vystaveno zaměstnancům v Praze, Olomouckém a Jihomoravském kraji.

Zdroj: ČSÚ