Nesystematické odměňování je jednou z nejčastější chyb firem v oblasti odměňování

26. 01. 2024 / Mzdy a pracovní doba

Jaké jsou trendy v oblasti odměňování, a jsou vůbec důležité? Kde firmy dělají největší chyby v oblasti personálního a mzdového řízení? Na to odpověděl Josef Chovanec z TREXIMY, který se před půl rokem stal ředitelem Úseku personálního a mzdového poradenství společnosti a od 1. 1. 2024 je také vedoucím sekce odměňování Svazu personalistů České republiky.  

Od ledna jste vedoucím sekce odměňování Svazu personalistů České republiky, co to přesně znamená?

Přijetím role vedoucího sekce odměňování Svazu personalistů České republiky (SPČR) jsem se ujal čestného úkolu navázat na práci mého předchůdce Dana Svobody. Společně s kolegy z TREXIMY a SPČR budeme aktivně spolupracovat na sdílení know-how a informací prostřednictvím různých kanálů, včetně článků, online káv, kulatých stolů a osobních setkání.

Jaké jsou aktuální trendy v oblasti odměňování? A mění se s nimi i problémy a požadavky klientů se kterými se obrací na poradce?

Z mého pohledu by trendy v oblasti odměňování neměly předčít faktory dlouhodobosti a strategie, a to až na úroveň firemní strategie a vize. Zásadní by měl být systematický přístup k odměňování, s důrazem na interní rovnováhu, férovost odměny a výkonost firmy.

Jaké jsou nejčastější chyby, které firmy dělají v oblasti personálního a mzdového řízení, a jak jim mohou předejít?

Za mě mezi dvě nejčastější chyby, kterým firmy často podléhají, je přehnané kladení důrazu na externí konkurenceschopnost a nesystematické či spíše tendenční variabilní odměňování. Klíčové je přistupovat k otázce odměňování systematicky a transparentně, a to s důrazem na udržení interní rovnováhy a konkurenceschopnosti se zachování férovosti.

Je tedy transparentnost a férovost to, kam bude odměňovaní směřovat?

Ano, rozhodně. A vždy to musí dávat i ekonomický smysl firmě.

Jak se mění postoj firem k benefitům v kontextu současných legislativních úprav?

V roce 2024 neočekáváme zásadní změny v nastavení benefitů ve firmách, a to přesto, že došlo k legislativním úpravám. Potvrzují to i naše diskuse s personalisty a odbory. Firmy vnímají, že zaměstnanci jsou na současné nastavení benefitů zvyklí. Klade se větší důraz na benefity zaměřené na čas a flexibilitu, jako je pružná a zkrácená pracovní doba, dovolená, home office a podobně.

Jak mění moderní technologie, jako je umělá inteligence a automatizace, oblast odměňování?

Moderní technologie, jako je umělá inteligence a automatizace, mají výrazný vliv na zjednodušení přístupu k informacím, a to i těm o mzdách a platech. Přestože tyto technologie mohou poskytovat rychlé odpovědi, je klíčové si uvědomit, že ne vždy jsou zcela přesné a relevantní. Zachování kritického myšlení a dohledu nad daty a procesy odměňování zůstává nezbytné pro udržení kvality.