Nové impulsy pro celoživotní vzdělávání: individuální vzdělávací účty a mikrocertifikáty

06. 01. 2022 / Trh práce a vzdělání

V květnu 2021 se lídři členských zemí EU dohodli, že v roce 2030 by se 60 % dospělé populace mělo každoročně účastnit odborného vzdělávání. Asi není potřeba zdůrazňovat, že se z pohledu České republiky jedná o ambiciózní cíl. Češi a Češky se jako dospělí vzdělávají nedostatečně. Od roku 2011 podíl vzdělávajících se na české populaci dokonce klesl ze 12 % na 8 %.  Organizace CEDEFOP přitom odhaduje podíl české dospělé populace s potenciálem pro zvyšování kvalifikace a rekvalifikace v rozmezí 20–28 % z celkové dospělé populace. Pro lepší představu to v ČR činí 1,2 až 1,7 milionu osob.

Proto bychom měli co nejdříve uvést do života dvě iniciativy, se kterými v závěru loňského roku přišla Evropská komise. Tou první jsou individuální vzdělávací účty. U nás se tento nástroj prakticky nepoužívá, ovšem v zahraničí jsou individuální vzdělávací schémata rozšířená v mnoha podobách. Nemusíme hledat daleko (i když třeba singapurská iniciativa Skills Future je inspirativní svou uživatelskou vstřícností), stačí se podívat k našim sousedům. Rakouské země, velká města, hospodářské komory i odbory vytváří různé programy podpory individuálního vzdělávání dospělých.

Příkladem může být Digi-Winner: program města Vídně na rozvoj digitálních kompetencí. Evropská Komise doporučila, aby členové EU individuální vzdělávací účty vytvořili a umožnili jejich využívání v odborném vzdělávání dospělých. Dále navrhla, aby každý unijní stát připravil přehled kvalitních programů odborného vzdělávání relevantního pro pracovní trh a také aby nabídl možnost příslušného profesního poradenství a uznávání dříve nabytých dovedností.

Mikrocertifikáty představují osvědčení za výsledky učení po malé studijní zkušenosti (např. krátký kurz). Nabízejí flexibilní a cílený způsob, jak pomoci lidem rozvíjet znalosti, dovednosti a kompetence, které potřebují pro svůj osobní a profesní rozvoj. Návrh Komise vyzývá členské státy, aby připravily společnou definici mikrocertifikátů, shodly se na standardních prvcích pro jejich popis a na klíčových zásadách pro koncepci a vydávání mikrocertifikátů. Dokument obsahuje i doporučení ohledně mikrocertifikátů ve vzdělávání a odborné přípravě a v politikách v oblasti trhu práce. Mikrocertifikáty mohou být součástí nabídky vzdělávání zahrnuté do individuálních vzdělávacích účtů.