Novinky v zákoníku práce: dovolená na hodiny nebo sdílená pracovní místa

24. 08. 2020 / Trh práce a vzdělání

Od konce července začala platit novela zákoníku práce, která přináší například změny v doručování písemností mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem nebo změnu ve výpočtu dovolené. Část novely však vejde v platnost až začátkem nového roku.

Aktuální změnou, kterou novela zavádí a její platnost je od konce července, je zjednodušení doručování písemností mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. „Zavázali jsme se zjednodušit doručování písemností, to znamená, že pokud zaměstnavatel nepřevezme písemnost od zaměstnance, nově se zavádí tzv. fikce doručení,“ uvedla ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová na jednání poslanecké sněmovny. Doručení písemnosti zaměstnanci je však zjednodušeno i pro zaměstnavatele, pokud se zaměstnavateli nepodaří písemnost doručit zaměstnanci osobně na pracovišti, nebo v jeho bytě či kdekoli, kde může být k zastižení na první pokus, je možné, aby tuto písemnost zaslal poštou.  

Nově s platností od července tohoto roku nemusí zaměstnavatel vydávat potvrzení o zaměstnání pro tzv. dohodáře, kteří ukončili práci vykonávanou na základě dohody o provedení práce. Znamená to méně administrativy pro mzdové oddělení.

Změny ve výpočtu dovolená a sdílená pracovní místa od nového roku

Od nového roku se potom změní výpočet dovolené, který se již nebude počítat podle odpracovaných dní, ale hodin podle týdenní pracovní doby. V případě, že zaměstnanec pracuje 40 hodin týdně a má nárok na 20 dnů dovolené, bude si moct vybrat 160 hodin dovolené. Tato změna zasáhne i zkrácené úvazky a je cílená zejména na zaměstnance pracující ve směnných provozech. Ministerstvo práce a sociálních věcí si od změny slibuje spravedlivější výpočet dovolené pro zaměstnance.

Novinkou platnou od ledna 2021 bude také zavedení tzv. sdíleného pracovního místa. „Je to další způsob, jak můžeme podpořit rodiny,“ řekla ministryně Maláčová. Sdílená místa mají zaměstnancům přinést větší flexibilitu při slaďování práce a osobního života a jsou zejména vhodná pro rodiče s malými dětmi, studenty nebo seniory. V praxi by sdílené místo mělo fungovat tak, že se o jedno místo a pracovní povinnosti budou dělit dva a více lidí, kteří si budou sami určovat pracovní rozvrh a odpracovanou dobu. V celku by potom jedno pracovní místo mělo odpovídat klasickému plnému pracovnímu úvazku.

Zdroje: e15SeznamZprávy