Nový modul HR DRIVE výrazně usnadní ADAPTACI zaměstnanců. Vzhledem k tomu, jak digitalizace mění trh práce, se netýká jen nově nastupujících

05. 10. 2022 / Mzdy a pracovní doba

Dlouho očekávaný modul HR DRIVE je konečně tu. Modul ADAPTACE je již čtvrtým modulem online aplikace HR DRIVE a usnadňuje další z HR procesů. Systém řeší adaptaci pro nové, ale i stávající zaměstnance, kteří mění pozici ve firmě.      

Po modulech POPISY PRACOVNÍCH POZIC, ANALYTICKÉ HODNOCENÍ PRÁCE A HODNOCENÍ PRACOVNÍ SENIORITY byla rozšířena aplikace HR DRIVE o modul ADAPTACE. Ten bude s příchody nových zaměstnanců a rychlostí, jakou se mění řada profesí, nezbytný pro stále více firem.

V současné době nejčastěji prochází procesem adaptace nově příchozí zaměstnanci. Tento dlouhodobý proces si vyžaduje aplikaci uživatelsky intuitivní a přehlednou pro všechny zúčastněné. A to i v případě, že se adaptační plán mění, což je téměř vždy. V aplikaci HR DRIVE každý vidí jen to, co se ho týká a co ho zajímá, ať už je to HR manažer, adaptovaný, vedoucí adaptace nebo vedoucí úkolu.

HR DRIVE z pohledu HR manažera

Nejdůležitější v celém procesu adaptace je samozřejmě personalista, který celý proces řídí. Díky aplikaci HR DRIVE snadno vytvoří adaptační plány pro nové i stávající zaměstnance, kteří se v rámci firmy přesouvají. Může sestavovat adaptační plány i pro jednotlivé pozice, které pak jednoduše kopíruje a přiřazuje ke konkrétním lidem. V systému přehledně vidí počet dokončených, nedokončených a zpožděných úkolů a má nad plány kontrolu.

Ostatní účastníci adaptace v HR DRIVE

Adaptovaný, vedoucí adaptace a vedoucí úkolu mají samozřejmě menší práva než HR manažer co do správy HR DRIVE. Adaptovaný vidí své úkoly v kalendáři a má o jejich plnění přehled i díky barevnému rozlišení. Vedoucí adaptace i vedoucí úkolu vždy vidí plány ve kterých adaptaci, resp. úkol řídí. Adaptovaný hodnotí online průběh adaptace, vedoucí závěrečné hodnocení úkolu.  

Adaptační plán se mění vždy, o změnách se musí dozvědět všichni

Při vývoji HR DRIVE jsme samozřejmě mysleli i na propojení aplikace s kalendářem v Outlooku. Během adaptace absolvuje zaměstnanec řadu školení a je velmi pravděpodobné, že se termín některého z nich změní. To, že se o změnách dozví všichni, pohlídá aplikace a rozešle e-mail. Pro zaměstnance, kteří e-mail nepoužívají, není problém exportovat adaptační plán do Wordu.

Každé zaškolení něco stojí

Vyhodnocujete si náklady na adaptaci zaměstnanců? Díky aplikaci můžete velmi snadno zjistit, kolik vás adaptace jednotlivých zaměstnanců stála.

Pro firmy, které v průběhu adaptace používají modul HR DRIVE, je celý tento proces podstatně jednodušší a přehlednější než pro firmy, které zatím do online prostředí nepřešly.    

Chci přejít do online prostředí a vyzkoušet HR DRIVE zdarma.