Odměňování zaměstnanců není jenom o měsíční mzdě, důležitá je celková motivace

31. 10. 2019 / Mzdy a pracovní doba

Pravidelná mzda v konkurenceschopné výši patří u většiny zaměstnanců mezi hlavní motivátory k tomu, aby řádně odváděli svou práci. Poslat však zaměstnanci každý měsíc určitou sumu peněz na účet dlouhodobě k udržení dostatečné pracovní motivace nestačí. Jak byste správně měli nastavit systém odměňování ve vaší společnosti? A proč nejsou mzdy nákladem, ale investicí?

S rostoucí výší průměrné měsíční mzdy, která se v polovině roku 2019 v soukromém sektoru vyšplhala téměř na 35 tisíc korun hrubého a nedostatkem pracovních sil na pracovních trhu, se posiluje důležitost správně nastaveného systému odměňování. Zaměstnance již nezajímá pouze finální částka, která jim chodí každý měsíc na účet, ale způsob, jakým společnost k dané částce dospěla a možnosti, jak se mohou na výsledné mzdě a dalších odměnách svým výkonem podílet.

„V systému odměňování ve firmách hrají vždy klíčovou roli manažeři společnosti. Pokud od nich firma očekává samostatnost, je potřeba, aby měli možnost ji uplatnit také v rámci mzdového systému. Neznamená to dát jim úplně volnou ruku, ale mít nastavena taková pravidla, která jim umožní odměnit jejich podřízené za práci včas a bez zbytečných schvalovacích mechanismů,“ upřesňuje k vhodnému nastavení odměňování ve firmách Jana Bršťáková, konzultantka ve společnosti TREXIMA.

Motivace je klíčem k úspěchu

Základním cílem systému odměňování je správná motivace zaměstnanců, která je také jedním z klíčových faktorů úspěchu dané společnosti. Motivovaní zaměstnanci jsou výkonnější, loajálnější a projevují větší angažovanost. Snižuje se také riziko jejich odchodu ke konkurenci. Správně nastavený systém odměňování, však není u mnoha českých firem samozřejmostí. „Základem zdravého mzdového systému by měla být jeho jednoduchost a přehlednost, aby se v něm vyznal každý zaměstnanec. Dále je důležitá transparentnost, kdy by měla být pro odměňování nastavena jasná a jednotná pravidla. S tím také souvisí spravedlnost, která zajišťuje, že srovnatelné profese jsou odměňovány stejným způsobem,“ upřesňuje Bršťáková.

Variabilní složky mzdy by měly fungovat spíše formou odměn a pozitivní motivace zaměstnanců, která stimuluje k výkonu než formou negativních sankcí. Samozřejmostí by potom měla být vazba variabilních složek na strategické cíle společnosti, díky čemuž dochází k podpoře angažovanosti zaměstnanců, kteří před sebou vidí vlastní dílčí cíle, jež mohou svou prací přímo naplňovat a ovlivňovat, a mají přitom vliv na celkové fungování firmy.

Zajímá vás, jaké jsou aktuální trendy a statistiky v oblasti mezd a platů? Jaké je vhodné nastavení poměrů mzdových složek? Jak nastavit odměňování u konkrétních skupin pozic? Jak k odměňování přistupují jiné firmy v rámci ČR?

Přijďte na jednodenní seminář Odměňování zaměstnanců, který se uskuteční 20. listopadu v Praze a 18. prosince v Olomouci.