OSVČ tvoří 14 % z evropského pracovního trhu, převládají muži

20. 05. 2019 / Trh práce a vzdělání

V roce 2018 bylo v zemích EU registrováno 32,6 milionu samostatně výdělečných osob ve věku od 15 do 74 let, což odpovídá 14 % evropského trhu práce. Přitom většinu z OSVČ tvoří muži, kterých v zemích EU pracuje na sebe 68 % z celkového počtu osob samostatně výdělečně činných. 

Samostatně výdělečných osob se v zemích EU nejvíce nachází v Řecku (30 %), v Itálií tuto možnost práce využívá 22 %, v Polsku 18 % a v Rumunsku 17 %. V České republice pracuje na živnostenský list 16 % lidí, stejně jako v Portugalsku, Slovensku a ve Španělsku. 

Naopak nejméně osob se živnostenským listem najdeme v Dánsku a Lucembursku (shodně 8 %) a v Německu a Švédsku (shodně 9 %).

Osoby samostatně výdělečně činné napříč zeměmi EU nejčastěji pracují pod označením Profesionálové (22 %), Služby a prodej (16 %), Řemeslníci (15 %), Zemědělci, lesníci a rybáři (14 %), Technici a přidružení odborníci a Manažeři (shodně 12 %). V těchto kategoriích pracuje v zemích EU 90 % osob samostatně výdělečně činných z celkového počtu.

Zdroj: EUROSTAT