Platové rovnosti žen a mužů dosáhneme až za téměř sto let

22. 01. 2020 / Mzdy a pracovní doba

Stejných platů pro muže i ženy se podle nového reportu Světového ekonomického fóra dočkáme za 99,5 roku. Znamená to, že situace, kdy ženy berou stejný plat jako muži, se nedočkají ani naše děti.

Global Gender Gap Report 2020 sleduje 153 zemí z celého světa a jejich posun v rovnosti pohlaví z několika pohledů: ekonomické účasti a příležitostí, dosažitelnosti vzdělání, zdravotní péče a politického zapojení. Z hlediska genderové platové rovnosti je na tom nejlépe Island, kterému bude trvat 11 let, než dosáhne rovnosti. Potom Norsko, Švédsko, Nikaragua a Nový Zéland.

Evropský průměr je přitom 54 let k dosažení platové rovnosti mezi pohlavími, v Severní Americe je to 151 let a nejdéle (163 let) budou na platovou rovnost čekat v Jižní Asii a Pacifiku. Island má také 43% zastoupení žen ve vedení společností, Česko má pouze 15% zastoupení žen v nejvyšších manažerských pozicích a v žebříčku sledovaných zemí zaujímá až 75. místo, přičemž si Česko v meziročním srovnání polepšilo o 4 pozice.  Od posledního měření se nejvíce posunula Albánie, Etiopie, Mali, Mexiko a Španělsko a ze všech sledovaných zemích zvýšilo své skóre 101 z nich.

Na rovnost ve vzdělání dosáhlo 35 zemí a ve zdravotní péči dosáhlo rovnosti 48 zemí (v obou případech dosahuje rovnosti i Česká republika). Nejhůře však dopadlo měření rovnosti v politickém zapojení, globálně je v parlamentních demokraciích zastoupeno pouze 28 % žen a 21 % z nich na ministerských postech.

Smutným faktem také je, že pouze 55 % žen ve věku 15-64 let je zastoupeno na globálním trhu práce, přičemž mužů ve stejném věkovém rozmezí je aktivních 78 %. V žádné ze sledovaných zemích také nestráví muži stejné množství času neplacenými domácími pracemi jako ženy, a i v zemích, kde je poměr pracujících žen k mužům nejnižší, je to stále dva ku jedné. V žebříčku je také 72 zemí, kde ženy stále nemohou mít vlastní bankovní účet nebo dostat v bance úvěr.

Zdroj: World Economic Forum