Počet českých pracovníků je nejvyšší od vzniku samostatné České republiky

19. 06. 2019 / Trh práce a vzdělání

Celkový počet lidí pracujících v Česku se v prvním čtvrtletí 2019 meziročně zvýšil o 1,4 % na 5,48 milionu. Jedná se o nejvyšší sledovaný údaj od vzniku samostatné České republiky. Poptávka po nových zaměstnancích zůstává stále silná, na konce března bylo na trhu 339 000 volných pracovních míst a na jedno volné místo připadalo 0,7 uchazeče. Uvádí to zpráva Českého statistického úřadu o stavu české ekonomiky.

Nejvíce pracovních míst bylo ve sledovaném období nabízeno v administrativních a podpůrných činnostech, nejméně potom ve vzdělávání a energetice. Vysoký nárůst nabídky pracovních míst byl zaznamenán v odvětví stavebnictví.   

Nová pracovní místa vznikala zejména v krajích s nízkou mírou nezaměstnanosti – 71 % celorepublikového meziročního přírůstku míst připadalo pouze na čtyři kraje Prahu, Středočeský, Plzeňský a Pardubický kraj. Naopak kraje s dlouhodobě nadprůměrnou nezaměstnaností (Karlovarský, Ústecký, Olomoucký a Moravskoslezský) se podílely na nové nabídce pracovních míst jen 8 %.

Z hlediska oborů přispěl k růstu zaměstnanosti nejvíce sektor služeb, a to tří čtvrtin. Zejména odvětví informačních a komunikačních činností. Dařilo se také obchodu a sektoru cestovního ruchu a nová místa vznikala také ve veřejných službách v sektoru vzdělávání a zdravotní i sociální péče.

Celková míra nezaměstnanosti v Česku dosahovala v březnu tohoto roku na 2 %, průměr v zemích EU je přitom 6,8 % a ve státech eurozóny 8,1 %. Významně se také snížil rozdíl mezi zaměstnaností žen a mužů, který byl pouze 0,5 %.

Podle ČSÚ přispělo k růstu počtu zaměstnanců prodlužování zákonného i skutečného věku odchodu do důchodu; průměrný věk pracovní síly se průměrně zvýšil.

Zdroj:  ČSÚ