Počet osob aktivních na českém trhu práce se snižuje, ženy v produktivním věku přitom zůstávají doma nejvíce v EU

07. 03. 2019 / Trh práce a vzdělání

Zastoupení žen mezi pracovně neaktivními osobami na českém trhu práce patří mezi nejvyšší v EU. Zejména ženy mladší 40 let zůstávají z důvodů péče o děti doma, jedná se o 84 % z celkového počtu neaktivních žen ve věku 25-34 let a 70 % žen ve věku 35-44 let. Podle prognózy Evropské komise přitom českému pracovnímu trhu hrozí akutní nedostatek pracovních sil.

Od roku 2010 se počet lidí v produktivním věku snížil v Česku ze 7,4 milionu na 6,9 milionu v roce 2017. Poměr zaměstnaných žen oproti mužům v Česku byl v roce 2017 přitom 70,5 % versus 86,3 %. Míra zaměstnanosti žen je tak o 15,8 % nižší než u mužů a evropský průměr je 11,5 %. Mizící pracovní sílu na českém trhu práce bude podle zprávy potřeba doplnit. Ať už zaměstnáváním žen s dětmi, staršími, méně kvalifikovanými pracovníky nebo cizinci.

Zpráva Evropské komise dále uvádí, že účast žen na českém trhu práce klesá s porodem, což se promítá v rozdílu zaměstnanosti i v rozdílu v odměňování žen a mužů. Rozdíl v zaměstnanosti mezi ženami s dětmi mladšími 6 let a ženami bez dětí byl v roce 2017 48,3 %. Opět se jedná o nejvyšší hodnotu zaznamenanou v zemích EU. Zpráva dále poukazuje na to, že platová nerovnost mezi pohlavími přetrvává po celou dobu kariéry, protože průměrná hodinová mzda muže byla v roce 2016 vyšší o 21,8 % než průměrná hodinová mzda ženy.

Poměr dětí pod tři roky věku umístěných v zařízeních denní péče (jesle, dětské skupiny) je přitom také nejnižší v EU (4,7 % dětí mladších tří let v roce 2016). Důvodem může být vysoká cena za péči v těchto zařízeních a jejich celková nedostupnost, což se podle zprávy snaží řešit Evropský sociální fond, který rozšíření dostupných zařízení pro péči o děti dlouhodobě podporuje. Během posledních tří let vzniklo 18 000 míst v zařízeních zaměřených na péči o děti od 6 měsíců do 4 let a v plánu je vybudování dalších.

Zdroj: Zpráva Evropské komise