Polovina českých žáků nechodí ráda do školy, nelíbí se jim obsah výuky i chování učitelů

14. 07. 2019 / Trh práce a vzdělání

Žákům českých základních a středních škol chybí motivace ke studiu a polovina z nich chodí do školy nerada. Obliba školy klesá zejména ve druhém stupni základní školy a v rámci středoškolského vzdělávání. Uvádí to výzkum nadace Eduzměna.

Žáci 4. tříd v českých školách v mezinárodním výzkumu TIMMS nejméně často říkají, že rádi chodí do školy, oproti rokům 2007 a 2011 přitom došlo k poklesu těchto pozitivních pocitů z návštěvy školy ze 72 % na 68 %. Negativní pocity spojené s návštěvnou školy jsou navíc výraznější u chlapců, rádo jich do školy chodí pouze 61 %. 

Obliba navštěvování školy dále klesá u žáků na druhém stupni základních škol. V 8. třídě rádo chodí do školy pouze 50–55 % žáků. Na druhém stupni ZŠ se také výrazněji projevují socioekonomické vlivy, děti vzdělanějších rodičů jsou ve škole výrazně spokojenější.

Čeští žáci oproti mezinárodnímu průměru vyjadřují nižší motivaci ke studiu, pouze 41 % žáků souhlasí s tím, že chtějí patřit mezi nejlepší žáky ve třídě (průměr v zemích OECD je 59 %) a kvalitu vzdělávání na svojí škole na škále 1-5 hodnotí pouze 57 % žáků známkou 1 či 2.

Polovina středoškoláků uvádí jako důvod nespokojenosti s výukou, že jim obsah výuky nebude v praxi užitečný. Dalším důvodem nespokojenosti je přístup učitelů k žákům, kteří jim neumí látku zábavně podat nebo se k žákům chovají arogantně.

Částečně to potvrzují také některé výsledky šetření realizovaného společností TREXIMA mezi žáky posledních ročníků středních škol, které zatím proběhlo v 7 krajích na 450 školách a podařilo se tak získat odpovědi od více než 35 000 respondentů. Podle výsledků tohoto šetření jsou středoškoláci také velmi často nespokojeni s vybavením školy, které je zastaralé nebo nedostatečné pro výuku odborných předmětů. Téměř dvě pětiny žáků posledních ročníků středních škol by v případě možnosti volily nyní zcela jiný obor nebo školu. Výsledky se však velmi různí v jednotlivých regionech, na jednotlivých školách, ale také například podle typu oboru.

Rádi byste změřili spokojenost žáků základních a středních škol také ve vašem kraji a porovnali se s ostatními? S dotazníkovým šetřením mezi žáky máme mnoho zkušeností a rádi vám pomůžeme. Kontaktujte nás.

Zdroj: Eduzměna: Analýza výzev vzdělávání v České republice