Polovina českých zaměstnanců se cítí v práci přetíženě a unaveně

27. 06. 2019 / Trh práce a vzdělání

Čeští zaměstnanci toho mají v práci moc (33 %) nebo dokonce absolutně nezvládají (17 %). Přesně 50 % zaměstnanců přitom uvádí, že se v práci cítí unaveně. Uvádí to výzkum společnosti Behavio Minuty pro lepší práci zaměřený na spokojenost Čechů v práci.

Únava je podle výzkumu pro české zaměstnance větším strašákem než stres. Ten jako dlouhodobě nepříjemný pocit uvedlo 28 % respondentů výzkumu, 17 % respondentů se potom v práci cítí smutně a podrážděně a 16 % z nich otráveně. Polovina respondentů výzkumu jako konkrétní nepříjemné plynoucí z jejich práce uvádí bolest zad a 25 % respondentů má potíže se spánkem. Dalších 17 % zaměstnanců se setkalo v práci se šikanou a 12 % se cítí v práci jako outsideři.

Z hlediska přetížení v práci toho má v práci tak akorát 44 % zaměstnanců, 6 % zaměstnanců má úplnou pohodu a 50 % zaměstnanců toho má ze svého pohledu moc.

Šéfové nechválí a nemotivují

Z výzkumu také vyplývá, že čeští šéfové neumí zaměstnance chválit a celkově z toho nevycházejí dobře. Zaměstnanců vnímajících svého šéfa jako odborníka je 37 %, jako člověka, který umí nadchnout pouze 14 % (podle 36 % respondentů neumí vůbec nadchnout) a 15 % jako šéfa, který rozvíjí lidi (podle 33 % vůbec nerozvíjí lidi). V práci bylo během posledních dvou týdnu bez pochvaly 23 % respondentů a pouze 47 % pochválil jejich nadřízený a 15 % vedení firmy.

Na vnitřní motivaci zaměstnanců k práci má podle výzkumu zásadní vliv pocit osobní přínosnosti pro firmu, emoce, které cítí ze svého šéfa, týmu nebo daného produktu, dobře komunikovaná vize firmy nebo právě pochvala od vedení a pocit uznání.

„Vnitřní motivace zaměstnanců a jejich angažovanost je pro udržení kvalitních zaměstnanců a celkového správného fungování týmu velmi důležitá. Našim klientům při nastavování odměňovacích systémů ve firmách sami říkáme, že dobrý plat a benefity nejsou všechno. Důležité také je, jaká je celková nálada na pracovišti a jak si firma svých zaměstnanců váží a dává jim to najevo,“ uvádí Hana Kohoutová ředitelka úseku Podnikového poradenství ve společnosti TREXIMA.

S nastavením motivačních systémů vám rádi pomůžeme. Obraťte se na nás.

Zdroj: Behavio: Minuty pro lepší práci