Pouze každý třetí manažer v EU je žena, v Česku je žen v manažerských pozicích ještě méně

14. 03. 2019 / Trh práce a vzdělání

Zhruba 9,4 milionu lidí zastává v EU manažerské pozice. Z toho je 6 milionů mužů (64 % z celkového počtu) a 3,4 milionu žen (36 %). Okolo čtvrtiny žen působí v dozorčích radách firem kotovaných na burze (27 %) a pouze 17 % žen působí na pozicích vedoucích pracovníků. Údaje zveřejnil EUROSTAT k Mezinárodnímu dni žen.

Nejvíce žen na manažerských pozicích najdeme v Lotyšsku, kde je jich více než mužů (56 %). Jedná se o jediný členský stát EU, kde počet žen manažerek převažuje nad muži. Více než 40 % jich pracuje v Bulharsku a Estonsku (49 %), Polsku a Slovinsku (47 %), Maďarsku (43 %), Litvě a Švédsku (42 %), Irsku (41 %) a Slovensku (40 %). Méně, než třetinu z celkového počtu manažerů tvoří ženy v Lucembursku (15 % – nejméně v EU), na Kypru (23 %), Česku, Dánsku, Itálii a Nizozemsku (29 %), Německu (30 %), Řecku a Rakousku (32 %). Evropský průměr poměru žen manažerek na trhu práce je 36 % a tento údaj zůstává stejný od roku 2012.

Největší podíl žen působících v dozorčích radách firem kotovaných na burze je ve Francii (44 %). Následuje Itálie a Švédsko (36 %), Finsko (35 %) a Německo (34 %) Nejméně žen v dozorčích radách najdeme v Estonsku (8 %), Řecku (9 %), na Maltě (10 %), Kypru, Litvě a Rumunsku (11 %), Lucembursku (13 %) a Česku (14 %). Evropský průměr počtu žen v dozorčích radách je 27 % a od roku 2013 se tento počet zvýšil o 9 %. 

Nejvíce žen ve vedoucích seniorních pozicích ve firmách kotovaných na burze mají v Litvě (28 %), Bulharsku a Lotyšsku (27 %) a Rumunsku (26 %). Nejméně žen na ve vedoucích je potom v Rakousku (5 %), Česku (6 %), Itálii (9 %), Portugalsku (10 %) a Dánsku (11 %).

Zdroj: EUROSTAT