Přibývá ekonomicky aktivních žen a počet osob mimo evropský pracovní trh se celkově snižuje

06. 12. 2019 / Trh práce a vzdělání

Počet ekonomicky neaktivních občanů EU na trhu práce se stále snižuje. Hlavním důvodem je růst počtu žen aktivních na trhu práce.

Podíl pracujících lidí v aktivním věku (15-64 let) v zemích EU stále roste. V roce 2002 byl poměr ekonomických neaktivních občanů na trhu práce 31,4 % a v roce 2018 už je pouze 26,3 %. Za osoby ekonomicky neaktivní nebo mimo pracovní trh jsou považováni dospělí lidé, které nelze považovat za zaměstnané nebo nezaměstnané, ale jsou mimo pracovní trh většinou z vlastního rozhodnutí. Jedná se často o ženy, které se starají o rodinu, studenty, nebo lidi s neoficiálními příjmy.

Počet těchto lidí se však stále snižuje a je to způsobeno zejména úbytkem žen v této kategorií. Mezi lety 2002-2018 se jejich počet snížil o 7,7 % z 39,5 % na 3,8 %, přičemž mezi muži byl pokles pouze o 2,4 % v tomto období (z 23,2 % v roce 2002 na 20,8 % v roce 2018).

Zdroj obrázku: EUROSTAT

Zdroj: Eurostat