Průměrná měsíční mzda je po téměř pěti letech vyšší než průměrný měsíční plat

24. 06. 2022 / Mzdy a pracovní doba

Průměrná hrubá měsíční mzda se v 1. čtvrtletí 2022 zvýšila o 7,8 % oproti stejnému období předchozího roku a činila 41 386 korun. Průměrný měsíční plat ve stejném období vzrostl meziročně o 2 % na 40 352 korun. Vyplývá to z dat ISPV (Informačního systému o průměrném výdělku), které pro Ministerstvo práce a sociálních věcí zpracovává společnost TREXIMA.

Poprvé od roku 2017 průměrná mzda převyšuje průměrný plat. Ve srovnání s platovou sférou však existují ve mzdové sféře větší rozdíly mezi příjmy jednotlivých zaměstnanců. Medián mezd se od průměru lišil v 1. čtvrtletí letošního roku o 7 739 korun, u platů to bylo o 2 719 korun. Medián hrubé měsíční mzdy tak činil 33 647 korun, medián hrubého měsíčního platu 37 633 korun.      

Nejvyšší meziroční nárůst průměrných mezd zaznamenalo odvětví, na kterém se v minulých letech výrazně projevila omezení související s pandemií, a to kulturní, zábavní a rekreační činnost (+20,4 %). Výrazný růst mezd zaznamenali také zaměstnanci v peněžnictví a pojišťovnictví (+15,8 %). Nejvyšší meziroční nárůst ve veřejném sektoru zaznamenalo odvětví vzdělávání (+3,1 %).

S vývojem mezd a platů souvisí i růst počtu odpracovaných hodin, který byl nejvyšší právě ve jmenovaných odvětvích, a tedy ubytování, stravování a pohostinství ve mzdové sféře a kulturní, zábavní a rekreační činnost ve mzdové i platové sféře.