Průměrná měsíční mzda vzrostla o 7,7 % a blíží se 45 tisícům. Průměrný plat se zvýšil o 6,6 %

26. 06. 2023 / Mzdy a pracovní doba

Průměrná hrubá měsíční mzda za 1. čtvrtletí letošního roku se zvýšila o 7,7 % oproti stejnému období předchozího roku a činila tak 44 615 korun. Průměrný měsíční plat se ve stejném období zvedl na 43 378 korun, to je 6,6% nárůst oproti stejnému období loňského roku. Vyplývá to z dat informačního systému o průměrném výdělku ISPV.

Medián hrubé měsíční mzdy ve sledovaném období činil 36 366 korun, v platové sféře byl medián na hodnotě 40 292 korun. Výše uvedená čísla ukazují, že rozdíl mezi průměrem a mediánem v platové sféře jsou výrazně nižší než ve mzdové, kde jsou větší rozdíly v příjmech.     

Příjmy v obou sférách však rostly pouze nominálně, kvůli vysoké inflaci reálné výdělky stále klesají. 

Nejvyšší růst průměrných mezd zaznamenalo odvětví výroba a rozvod elektřiny, plynu a tepla. S růstem o 22 % si zaměstnanci tohoto odvětví polepšili nejen v nominálních příjmech, ale i jejich reálné mzdy byly v průměru vyšší ve srovnání se stejným obdobím loňského roku. V tomto odvětví byl také ve sledovaném období zaznamená nejvyšší podíl mimořádných odměn na mzdách.