Průměrná mzda v Česku vzrostla o 6,9 %, nejvíce v odvětví ubytování a stravování

12. 03. 2019 / Mzdy a pracovní doba

Na konci minulého roku 2018 vzrostla průměrná hrubá měsíční nominální mzda na českém trhu práce meziročně o 6,9 % a reálně se zvýšila o 4,7 % na 33 840 Kč. Medián mezd činil 29 247 Kč. Uvádí to zpráva Českého statistického úřadu.

Ve 4. čtvrtletí roku 2018 se průměrná měsíční hrubá mzda zvýšila o 2 179 Kč (6,9 %) oproti stejnému období v roce 2017. Spotřebitelské ceny se však zvýšily za uvedené období o 2,1 %, takže se průměrná mzda reálně zvýšila o 4,7 %. Objem mezd vzrostl o 7,9 % a počet českých zaměstnanců o 0,9 %.

Medián mezd (29 247 Kč) vzrostl proti stejnému období v roce 2017 o 7,1 %. U mužů vzrostl na 31 910 Kč a u žen byl 26 490 Kč. Osmdesát procent českých zaměstnanců pobíralo mzdu mezi 14 475 Kč a 54 320 Kč.

V daném období dosáhl růst mezd ve všech sledovaných odvětvích alespoň 5 %. Jedinou výjimkou bylo odvětví těžba a dobývání, kde se průměrná mzda dostala na 40 288 Kč (nárůst o 3,7 %).

Ve veřejné správě a obraně byl meziroční nárůst podprůměrných 5,1 %, ve vzdělávání 6,0 % a výrazněji si polepšili zaměstnanci ve zdravotní a sociální péči, kde byl nárůst o 7,9 %.

Nejvíce se potom průměrná mzda zvýšila v odvětví ubytování, stravování a pohostinství (8,0 %), kde však stále zůstává na nejnižší úrovni (19 206 Kč).

Menší nárůst průměrné mzdy byl zaznamenán v nejlépe odměňujících odvětvích: v peněžnictví a pojišťovnictví (nárůst o 5,4 % na úroveň 53 323 Kč) a informační a komunikační činnosti (nárůst o 5,8 % na 55 754 Kč).

Nárůst průměrné mzdy se nejvýrazněji projevil ve Zlínském kraji (8 %), kde však mzdová úroveň zůstává nižší (30 744 Kč) a nejméně v Karlovarském kraji (5,4 %), který je stále krajem s nejnižší mzdovou úrovní (29 703 Kč).

Zdroj: ČSÚ