Reálné výdělky v roce 2022 skokově poklesly, ukazují aktuální data

24. 03. 2023 / Mzdy a pracovní doba

Do roku 2022 reálné výdělky rostly, i když tempo jejich růstu se snižovalo. Obrat přinesl loňský rok.  Kvůli vysoké inflaci došlo v roce 2022 k poklesu reálných mezd i platů, a to u všech skupin. 

Podle právě zveřejněných dat ISPV (Informační systém o průměrném výdělku), jejichž zpracovatelem je společnost TREXIMA, byla průměrná mzda v loňském roce 43 003 korun a pracovníci v platové sféře si vydělali v průměru 45 259 korun. Pokud se podíváme na výdělky z pohledu mediánu, u mezd se jedná o částku 36 104 korun a u platů 42 245 korun.

Zdroj: ISPV (MPSV), ČSÚ

Nominálně došlo k meziročnímu růstu mediánu mezd o 7,4 % a mediánu platů o 0,8 % a tempo růstu mezd bylo rychlejší než v roce 2021. Kvůli rekordně vysoké míře inflace (15,1 %) si ale reálně pohoršily všechny sledované skupiny.      

Pokud se podrobněji zaměříme na zaměstnance ve mzdové sféře, pozorujeme vyšší pokles reálných mezd u manuálních profesí ve srovnání s profesemi s duševním charakterem práce. Výrazněji se také snížení reálných mezd dotklo žen než mužů.

Odlišný byl vývoj mezd zaměstnanců napříč velikostními kategoriemi firem. Nízká nezaměstnanost stále přetrvává, a tak dochází k tlaku na růst výdělků u některých skupin zaměstnanců.