Roste s přílivem zahraničních investic produktivita na českém trhu práce?

19. 11. 2019 / Trh práce a vzdělání

Jsou zahraniční investice do české ekonomiky přínosné nebo naopak českému trhu škodí? A jak se příliv peněz ze zahraničí projevuje na produktivitě práce českých zaměstnanců? Dozvíte se v článku.

Vliv zahraničních firem na českou ekonomiku je předmětem odborných i politických diskusí. S přílivem zahraničních investic však vzniká duální ekonomika. Subjekty pod zahraniční kontrolou se oddělují od českých firem a značně se liší i vykazované hospodářské výsledky.  Problematikou vlivu zahraničních peněz na produktivitu práce českých zaměstnanců se zabývá nově vydaná studie analytičky Kateřiny Duspivové ze společnosti TREXIMA a ukazuje, že zahraniční firmy mají oproti českým firmám v produktivitě značný náskok.

Vyšší produktivita i odměna

Studie ukázala, že původ vlastníka firmy má významný vliv na produktivitu práce zaměstnanců firmy. Subjekty se zahraničními vlastníky dosahují na trhu práce vyšší produktivity práce, a to platí také o subjektech s vyšší investiční aktivitou. S růstem aktiv firmy roste také její produktivita, přičemž rychlost růstu produktivity se úměrně zvyšuje s růstem investiční aktivity firmy. Investice se tedy vyplácí. Co se týče odměňování v českých a zahraničních firmách, ukázalo se, že zahraniční firmy s vyšší úrovní produktivity vydávají také více finančních prostředků na odměňování.

„Ze sledovaných ukazatelů z roku 2015 vyplývá, že firmy se zahraničními vlastníky vykazovaly ve sledovaném roce vyšší úroveň produktivity práce i osobních nákladů než firmy s českými vlastníky,“ uvedla Duspivová ve své studii uveřejněné ve vědeckém časopise Politická ekonomie.

České firmy mají vyšší náklady na práci

Ve studii se však projevila paradoxní situace, kdy české firmy naopak vedly z hlediska jednotkových nákladů práce. Zahraniční firmy vyprodukovaly za jednu odpracovanou hodinu vyšší přidanou hodnotu a zároveň za ni vyplácely vyšší odměnu, ale nakonec na odměnu za tuto práci vyhradily menší poměr peněz než firmy v domácím vlastnictví. „Zjistila jsem, že zaměstnanci subjektů v zahraničním vlastnictví sice dostávají vyšší odměnu za práci, ale podíl odměny za práci na přidané hodnotě je nižší než v případě subjektů v českém vlastnictví,“ doplnila Duspivová.

Vliv zahraničních investic na produktivitu českých zaměstnanců je tak podle výsledků studie značný. Zahraniční firmy působí v české ekonomice pozitivně v oblasti odměňování i investic, čímž ale na druhou stranu prohlubují rozdíly mezi firmami z hlediska produktivity práce.  

Zdroj článkuProduktivita práce a odměňování v duální ekonomice: Role zahraničních investic v české republice: Politická ekonomie, 2019, 67(5), 511–529