Rozdíly v platech žen a mužů na stejných pozicích dosahují v Česku až na 10 %

21. 11. 2019 / Mzdy a pracovní doba

Průměrný rozdíl mezi výdělky žen a mužů, jinak také označovaný jako Gender Pay Gap (GDP), patří v Česku k druhému nejvyššímu v zemích EU. Průměrný rozdíl v odměňování mezi pohlavími je u nás 21,1 % a vyšší je už pouze v Estonsku. Největší platová nerovnost je potom mezi vysokoškoláky a dosahuje až na 15 tisíc korun měsíčně.

Data zveřejnilo Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) v rámci projektu 22 % k rovnosti. MPSV současně upozorňuje, že rozdíl v GDP lze vysvětlit dílčími faktory, jakými jsou například odvětví, velikost podniku, plný/částečný úvazek, délka praxe, věk nebo třeba vzdělání u zaměstnanců. V případě očištění dat o tyto faktory je však možné získat tzv. očištěný GDP, který stále zůstává dost vysoký. V soukromém sektoru činí 11 % a ve veřejném sektoru 5 %.

Příčiny této skutečnosti je tak nutné hledat v jiných faktorech, včetně samotné genderové diskriminace. Hlavní příčiny vidí MPSV v tom, že jsou ženy přímo diskriminovány tím, že dostávají za stejnou práci nižší mzdu než muži, ženy jsou také častěji zaměstnány v odvětvích, kde pobírají nižší mzdu, ženy také častěji pokrývají péči o rodinu a domácnost, což jim neumožňuje pracovat na kariéře a do vedoucích pozic ve firmách se dostávají častěji muži.

Ministerstvo však na svém webu uvádí, že je povinnost rovného odměňování ukotvena již v zákoně a v praxi podle MPSV srovnání rozdílů ve mzdách či platech žen a mužů vyžaduje především otevřený a vstřícný přístup zaměstnavatelů. „Rovné odměňování ve firmách a institucích není jen správné, ale i prozíravé. Spravedlivě odměnění zaměstnanci a zaměstnankyně jsou totiž mnohem loajálnější a svou práci vykonávají s větším nasazením,“ doporučuje MPSV zaměstnavatelům.

Zdroj: Rovnaodmena.cz