Studie Dynamika mezd během recese, jejíž zpracovatelem je TREXIMA, je volně k dispozici

26. 03. 2024 / Mzdy a pracovní doba

V období ekonomických výzev a nejistot se stává klíčovým hluboké porozumění trendům a proměnám na trhu práce. TREXIMA se dlouhodobě zaměřuje na detailní analýzy a efektivní na datech založená řešení pro firmy a instituce, které se potýkají s dynamickým trhem práce a jeho výzvami.

Jednou z takových analýz je i analýza dynamiky mezd během ekonomických krizí, zejména během pandemie covid-19. Tato studie, vypracovaná pro Svaz průmyslu a dopravy, odhaluje, jak situace spojená s pandemií ovlivnila vývoj zejména reálných mezd, a jak se odlišuje její dopad na mzdy od předchozích ekonomických krizí, jako byly ty v letech 2008/2009 a 2012/2013.

Podrobně rozebírá různé aspekty mzdové dynamiky, včetně vlivu krizí na mzdy, resp. jejich medián, podle velikosti podniků, odvětví, regionů, vzdělání a dalších faktorů. Zásadní zjištění ukazují, že zatímco některé krize přinášejí spíše očekávatelné dopady, jako je snižování mezd a růst nezaměstnanosti, pandemie covid-19 zasáhla trh práce zcela odlišným způsobem.

Na rozdíl od předchozích krizí, které byly většinou způsobeny vnitřními ekonomickými problémy, pandemie covid-19 zasáhla ekonomiku exogenně – prostřednictvím vládních opatření omezujících pohyb osob a činnost podniků. Stejně jako v přecházejících ekonomických krizích, tak také v krizi covid-19 jsme byli svědky propadů HDP. U koronavirové krize byl dokonce zaznamenán dosud nejvyšší meziroční propad reálného HDP v historii samostatné ČR. Nicméně na rozdíl od předchozích krizí pandemie covid-19 přinesla odlišný dopad na mzdy napříč ekonomickými sektory, kde většina oblastí vykázala růst reálných mezd navzdory negativním dopadům pandemických opatření. Zcela opačná situace však nastala v souvislosti se začínající energetickou a inflační krizí.

Náš tým odborníků, včetně Ludmily Husaříkové, Markéty Slováčkové, Pavla Spáčila a Jana Šuláka, se věnoval důkladné analýze dat, aby poskytl přesné a relevantní informace. Využili jsme základní popisné statistiky, ale i sofistikované statistické metody k analýze mzdové dynamiky v různých sektorech, velikostech podniků a podle různorodých skupin zaměstnanců.

Svaz průmyslu a dopravy studii už zveřejnil, a vy se s ní tak můžete seznámit na jeho webových stránkách. Přejít na studii Dynamika mezd během recese.