Téměř polovina českých firem používá sociální média

02. 03. 2020 / Trh práce a vzdělání

Počet firem, které používají ve své činnosti alespoň jeden typ sociálních sítí, stále roste. V roce 2019 uvedlo používání sociálních médií 50 % firem působících v zemích EU a 47 % firem působících v Česku. Oproti roku 2014 se v zemích EU jedná o nárůst 16 p.b. (v roce 2014 šlo o 34 % firem).

Nejoblíbenější jsou sociální média mezi firmami na Maltě (84 %), v Dánsku (75 %), Nizozemsku (74 %), na Kypru (73 %), ve Švédsku (72 %), Belgii, Finsku a Polsku (shodně 71 %). Nejmenší zájem o využívání sociálních sítí ve své činnosti naopak uvádějí firmy v Rumunsku (33 %), Bulharsku (34 %), Polsku (37 %), Maďarsku (38 %), Lotyšsku (41 %) a Slovensku (42 %). V České republice uvádí používání alespoň jedné z dostupných sociálních sítí 47 % firem a průměr v zemích EU je zmiňovaných 50 %.

Počet firem aktivních na sociálních sítích ve všech sledovaných členských zemích od roku 2014 vzrostl. Největší posun byl zaznamenán v Dánsku a Lucembursku (o 26p.b.), Finsku (o 25 p.b.), Švédsku (o 24 p.b.) a Lotyšsku (22 p.b.). Nejmenší nárůst zájmu o rozšiřování firemních aktivit na sociální sítě byl naopak v Bulharsku (o 6 p.b.), Irsku, Portugalsku, Rumunsku a Slovinsku (shodně o 11 p.b.). Česká republika za rok 2014 data bohužel neposkytla, takže nárůst nelze změřit.

Zdroj: EUROSTAT