TREXIMA měla své zástupce na mezinárodní konferenci Asociace samostatných odborů

04. 08. 2022 / Trh práce a vzdělání

Společnost TREXIMA byla významným účastníkem pravidelné mezinárodní konference Asociace samostatných odborů (ASO), která se v červenci konala v Praze na Žižkově. Senior konzultant trhu práce TREXIMY Marcel Navrátil na konferenci s názvem „Podpora a ochrana kolektivního vyjednávání, zaměstnanosti a práva pracovníků na spravedlivé mzdy a důstojné pracovní podmínky“ představil hned dvě studie, které pro ASO zpracovala společnost TREXIMA.

Obě jeho prezentace se setkaly s velkým zájmem účastníků a přinesly užitečné informace a zajímavé pohledy na problematiku „Sociální a udržitelné oživení a strategie odborů zaměřená na mladé zaměstnance a učně v době řešení krize covid-19“ stejně jako „Změny charakteru práce při přechodu na „zelenou“ a digitální transformaci průmyslu“.

Ve studii „Sociální a udržitelné oživení a strategie odborů zaměřená na mladé zaměstnance a učně v době řešení krize covid-19“ představil například různé typy dopadů pandemie covidu-19 na mladou generaci (růst nezaměstnanosti, zhoršené duševní zdraví a další), hodnoty důležité pro generaci Z (např. rostoucí význam udržitelnosti) nebo konkrétní zahraniční příklady strategií odborů při oslovování nejmladší generace pracovníků. „Mladé je potřeba oslovovat způsobem, který je jim blízký. Inspirací mohou být například centra pro mladé YWC, provozovaná odbory v Austrálii,“ uvedl Navrátil.

V prezentaci studie „Změny charakteru práce při přechodu na „zelenou“ a digitální transformaci průmyslu“ popsal různé dopady digitalizace na zaměstnanost a její strukturu nebo na proměnu požadavků na kompetence pracovníků. Zvláště se věnoval fenoménu digitálních pracovních platforem a výzvám, spojeným s jejich specifiky. Popsal roli zeleného sociálního dialogu a kolektivního vyjednávání v době zelené transformace. Představil přínosy pro odbory, které jsou spojeny s integrací zelených témat do jejich agendy. „Existuje mnoho aktivit zahraničních odborů v oblasti zelené transformace. Příkladem může být otevřená databáze zelených klauzulí v kanadských kolektivních smlouvách, která funguje v rámci projektu „The Work in a Warming World“. České odbory se zde mohou inspirovat pro své vlastní zelené kolektivní vyjednávání,“ uzavřel Navrátil.