TREXIMA při nastavování vlastního mzdového systému využila know-how těch nejlepších na trhu, svých poradců  

06. 04. 2022 / Mzdy a pracovní doba

Společnost TREXIMA používá od začátku tohoto měsíce nový mzdový systém. Oproti jiným firmám má tu výhodu, že experty na danou problematiku má ve svých řadách. Obrátit se na ně může každý, kdo chce mít ve své společnosti správně fungující a spravedlivý mzdový systém. 

Nastavení mzdového systému u vlastního zaměstnavatele a u klienta se podle slov senior HR konzultanta společnosti TREXIMA Vojtěcha Kořena nijak neliší. „I když by se na první pohled mohlo zdát, že zde budou existovat zásadní rozdíly, ve skutečnosti tomu tak není. Nejprve musíte aktuální stav pečlivě analyzovat, potom připravit koncepční návrh, který musí „projít přes manažery“, no a pak se pustíte do práce. Navrhujete řešení, texty směrnic, rozpočty, vyjednáváte, zaškolujete, počítáte dopady, připravujete strategie komunikace se zaměstnanci,“ popsal složitý proces PhDr. Mgr. Vojtěch Kořen, který stojí za změnou mzdového systému svého zaměstnavatele.  „Samotné technické řešení je víceméně profesionální, ne zcela snadná, ale rutina. Důležité je nenastavovat systém podle toho, jak by se líbil konzultantovi, ale podle toho, co to má přinést zadavateli. To platí pro externí i interní práci,“ doplnil Kořen.

Při nastavování systému je třeba vnímat jedinečnost každé firmy a navrhnout řešení s ohledem na její situaci a potřeby.

„Mzdový systém by se měl měnit tehdy, pokud neplní některou ze svých klíčových rolí. Odměňování by mělo ladit s vizí společnosti a podporovat její naplnění. Protože naše nová strategie zvyšuje důraz na flexibilitu a rychlé inovace, museli jsme sáhnout do pravidel pro prémie a odměny. Současně jsme ale chtěli zachovat osvědčené prvky dosavadního systému, například důraz na interní spravedlnost a podporu vnitřní motivace lidí. A toto skloubení se našim poradcům podařilo,“ říká k novému mzdovému systému jednatel společnosti TREXIMA Ing. Jaromír Janoš.

Firma, která chce mít správně motivované a loajální zaměstnance a chce být zajímavá i pro potenciální budoucí zaměstnance, by neměla význam mzdového systému podcenit a měla by se při jeho nastavování obrátit na odborníky.

Skutečnost, že TREXIMA využila služeb svých zaměstnanců k nastavení vlastního mzdového systému, dokládá, jak velkou důvěru ve schopnost svých konzultantů má a jak si výsledků jejich práce váží.