Ubývá zaměstnanců ve věku do 40 let, věková skladba pracujících se tak výrazně mění

21. 10. 2019 / Trh práce a vzdělání

Český trh práce se v posledních letech výrazně mění, od roku 2010 přibylo téměř půl milionu nových zaměstnanců a zásadně se mění věková skladba pracujících. Potvrzuje se tak, že česká populace stárne.

Počet pracujících osob do 40 let se od roku 2010 na českém trhu práce výrazně snížil. Ve druhém čtvrtletí roku 2019 ubylo zaměstnanců v této věkové skupině o 273,5 tisíc osob. Naopak se zvýšil počet zaměstnanců ve věku 40 a více let o 688,5 tisíc a celkově se zvýšil počet pracujících v Česku o 415 tisíc. V polovině roku 2019 bylo v Česku evidováno 5 295 900 pracujících osob.

Podle Českého statistického úřadu, který evidenci vede, jsou za velkými změnami ve struktuře pracujících v Česku zejména demografické a ekonomické faktory. Prodlužuje se doba přípravy na budoucí zaměstnání a zvyšuje se doba odchodu do důchodu. Zaměstnanců do 40 let ubylo zejména v důsledku přesunu nejsilnějších ročníků narozených v první polovině 70. let minulého století, do vyšší věkové kategorie. Počet pracujících ve věku 40–44 let se tím zvýšil o 229,4 tisíc a vzrostl i počet pracujících ve věku 45–49 let (o 144,9 tisíc.). Přibylo také pracujících padesátníků (o 104,2 tis.) a zvýšila se zaměstnanost pracujících ve věku šedesát a více let (o 209,9 tisíc).

Stárnou nejen zaměstnanci, ale i podnikatelé

Celkové stárnutí populace potvrzuje zvýšení průměrného věku pracujících, od roku 2010 se zvýšil o dva roky na 43,3 roku. Průměrný věk pracujících žen (43,7) je přitom vyšší než věk pracujících mužů (42,9 roku).

ČSÚ však upozorňuje, že nestárnou pouze zaměstnanci, ale také podnikatelé. Průměrný věk podnikatelů se zaměstnanci se od roku 2010 zvýšil o 3,7 roku na 49,0 ve 2. čtvrtletí 2019. Ve stejném období se zvýšil ve skupině podnikatelů bez zaměstnanců o 2,6 roku na 45,8 roku. Ve všech skupinách postavení v zaměstnání je průměrný věk žen vyšší než mužů.

Zdroj: ČSÚ