Účastníci konference se dozvěděli, proč WAI zasluhuje v Česku více podpory (foto zdroj: web Jihomoravského kraje)

V zahraničí, a to především v zemích západní Evropy a Skandinávii, je index pracovní schopnosti (WAI) běžně užívaným nástrojem a podkladem pro řadu systémových opatření. U nás národní podpora zatím chybí. Proč je metoda v řadě zemí používaná, pro koho je užitečná a k jakým opatřením může vést? I to se dozvěděli účastníci konference, která se 13. 12. uskutečnila v Brně.  

Age management v Jihomoravském kraji, to je název konference, kterou uspořádal Jihomoravský kraj, nezisková organizace Age Management z.s. a Asociace nestátních neziskových organizací JmK z.s., a na které vystoupili zástupci společnosti TREXIMA a představili výsledky národní studie „Posouzení úrovně pracovní schopnosti zaměstnanců v ČR“.

foto zdroj: web Jihomoravského kraje

Studie vznikla na základě prozatím nejrozsáhlejšího měření WAI v České republice, které realizovala nezisková organizace Age Management z.s. se společností TREXIMA pro Svaz průmyslu a dopravy České republiky. Měření bylo zaměřeno na tři sektory, které vyšly prvotní analýzy jako nejohroženější, tedy zpracovatelský průmysl, dopravu a skladování a zdravotní a sociální péči. Ze zveřejněné studie mimo jiné vyplývá, že je vhodné významně posílit oblast age managmentu včetně měření a podpory pracovní schopnosti a je žádoucí využívat tato data při stanovování cílených a efektivních politik i v oblasti penzijní reformy. Vyplatí se čerpat ze zkušeností ze zahraničí, ale spoléhat pouze na ně není možné. Posílení měření a využívání dat naměřených v České republice se ukazuje jako nezbytné. Šetření například ukázalo, že na reálně měřených datech v ČR je situace horší než na přepočtených datech ze zahraničí.

„V zahraničí se tento nástroj využívá mnoho let. Opatření, implementovaná na základě dat WAI přinášejí pozitivní dopad na pracovní schopnost zaměstnanců. Porovnali jsme data za stejné skupiny pracovníků z ČR a Nizozemska a je potřeba říct, že v některých skupinách je rozdíl o desítky procentních bodů horší v neprospěch Česka, kde se WAI dosud příliš nevyužívá. Právě Nizozemci mají sytém age managementu jeden z nejvíce propracovaných. WAI jim umožňuje vytipovat nejohroženější skupiny zaměstnanců a při tvorbě opatření ke zlepšování či udržení pracovní schopnosti se soustředit přímo na ně,“ říká k tomu vedoucí analytického týmu TREXIMY Jan Šulák.

„Z pohledu zaměstnance se jedná o důležitou informaci, která by měla vést k sebereflexi nad svým zdravím jak fyzickým, tak i duševním. Výsledek vlastní pracovní schopnosti lze totiž porovnat s referenční hodnotou, tj. hodnotou, kterou by měl průměrně dosahovat muž nebo žena stejného věku a vykonávající podobný typ práce. Toto porovnání může být důležité pro zvolení dalších opatření vedoucích k podpoře našeho zdraví, a to nejen s ohledem na předpokládanou dobu našeho působení v zaměstnání, ale i předpokládaného věku odchodu do důchodu, který se bude zvyšovat,“ doplňuje k tomu Ilona Štorová, předsedkyně neziskové organizace Age Management.