Úlevy pro podnikatele a živnostníky v době koronavirové

30. 03. 2020 / Trh práce a vzdělání

Pandemie koronaviru a ochranná opatření nařízená vládou ochromila českou ekonomiku. Pro řadu podnikatelů a živnostníků to znamená omezení nebo úplné zastavení příjmů. Česká vláda proto zavádí několik úlev pro firmy i drobné živnostníky. Projděte si přehled těch nejdůležitějších.

Odpuštění povinných odvodů na sociální a zdravotní pojištění

V rámci změny legislativy k sociálnímu zabezpečení je osobám samostatně výdělečně činným na půl roku od března do srpna odpuštěno odvádění minimálních plateb na důchodové pojištění. Toto opatření se bude týkat asi milionu živnostníků a doba, za kterou nebudou živnostníci dávky odvádět se přitom normálně započítává do důchodového pojištění. Živnostníkům budou za toto období také odpuštěny povinné platby za zdravotní pojištění. Více informací najdete zde.

Přímá podpora pro OSVČ

OSVČ, kteří jsou současnými opatřeními vlády a pandemií zasaženi nejvíce, dostanou v rámci podpůrného opatření přímou podporu ve výši 15 000 Kč měsíčně až do odvolání nouzového stavu. Podpora bude vyplacena na základě žádostí, které je nutné doručit na Finanční správu. Více o přímé podpoře.  

Zavedení ošetřovného pro OSVČ

Ošetřovné bylo doposud udělováno pouze zaměstnancům, nyní dostanou dotaci ve výši 424 Kč za každý den ošetřování dítěte do 13 let také OSVČ. Vypláceno bude na základě čestného prohlášení podaného prostřednictvím obecního živnostenského úřadu bude Ministerstvem průmyslu a obchodu. Více o ošetřovném.  

Finanční kompenzace pro zaměstnavatele

Finanční kompenzace pro zaměstnavatele, kterým současná krize znemožnila přidělit práci zaměstnancům z důvodu nařízené karantény či péče o dítě, bude udělena firmám, které prokážou, že nemohou vyrábět, nebo je omezena dostupnost nezbytných vstupů, či musí přerušit činnost z důvodu omezení poptávky po jejich výrobcích a službách.Více o finančních kompenzacích

Bezúročné půjčky pro podnikatele

Ministerstvo průmyslu a obchodu poskytuje podnikatelům bezúročné půjčky. V prvním kole žádostí COVID I, o které bylo možné žádat od 16. března bylo alokováno 5 miliard korun. V programu COVID II je potom možná žádat o bezúročné půjčky s odkladem jednoho roku v částkách od 10 tisíc do 15 milionů korun. Alokováno je také 5 miliard korun a jedná se o půjčky od komerčních bank, za které se stát zaručuje prostřednictvím Českomoravské záruční a rozvojové banky. Podnikatelé tak pákovým efektem budou mít k dispozici až 30 miliard korun.  Více informací o půjčkách pro podnikatele.

Přehled dalších nově zavedených ekonomických opatření a úlev najdete na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu ČRVlády ČR a Ministerstva práce a sociálních věcí.