Úroveň vzdělání úzce souvisí s mírou nezaměstnanosti, čím vyšší vzdělání, tím lépe se lidem hledá práce

23. 09. 2019 / Trh práce a vzdělání

Míra nezaměstnanosti osob se značně liší v závislosti na úrovni jejich dosaženého vzdělání. Čím je dosažená úroveň vzdělání vyšší, tím je nižší míra nezaměstnanosti. Uvádí to nová zpráva od EUROSTATU.

U osob žijících v zemích Evropské unie s nižším stupněm vzdělání byla zaznamenána vyšší míra nezaměstnanosti ve srovnání s osobami, které vystudovaly vysokou školu. V minulém roce tak míra nezaměstnanosti mezi Evropany s nízkou úrovní vzdělání dosáhla na 12,5 %, u osob s vysokoškolským vzděláním byla potom 3,9 %. Rozdíl v míře nezaměstnanosti se mezi těmito skupinami od roku 2002 přitom zvýšil o 5,8 %. 

V jednotlivých členských zemích byla potom tato propast zvláště patrná na Slovensku (rozdíl 24,8 %), v Litvě (16,4 %) a v Lotyšsku (13,3 %). Nejmenší rozdíl v míře nezaměstnanosti z hlediska dosaženého stupně vzdělání byl naopak zaznamenán na Kypru a v Portugalsku (2,2 %).

V Česku je rozdíl v míře nezaměstnanosti mezi těmito skupinami pod evropským průměr na 9,4 % a pro představu byl tento rozdíl nejvyšší za sledované období v roce 2012, kdy byl 25,5 %.

Zdroj: EUROSTAT