V Česku počet zaměstnanců z Ukrajiny překonal počet zaměstnanců ze Slovenska

12. 10. 2022 / Mzdy a pracovní doba

Zajímavou, ale nikoli, překvapivou informaci odhalila data ISPV (Informační systém o průměrném výdělku), která pro MPSV zpracovává společnost TREXIMA.

Ukrajinci se stali nejpočetnějšími cizinci na českém trhu práce. Z dat ISPV vyplývá, že jejich počet překonal počet zaměstnanců ze sousedního Slovenska. Výrazně více jich pracuje ve mzdové sféře. Celkový počet 91,2 tisíc zaměstnanců z Ukrajiny ve mzdovém sektoru znamená meziroční nárust o 37 %. V platové sféře jich ve druhém pololetí letošního roku pracovalo 2,3 tisíc. Kromě toho data zachycují vliv pandemie covidu-19 a války na Ukrajině na tempo růstu počtu Ukrajinců v Česku. Zatímco pandemie covidu-19 tempo růstu zpomalila, vliv války byl zcela opačný.

Ani během covidu-19 nedošlo ke snížení počtu obyvatel s ukrajinským občanstvím na našem území, pouze se snížilo tempo, kterým do České republiky přicházeli. Válka na Ukrajině, naprosto logicky, znamenala zrychlení tohoto tempa. Nárůst byl zaznamenán především u žen, zatímco u mužů můžeme mluvit o stagnaci.

Ve všech stupních vzdělání pracují zaměstnanci z Ukrajiny nejčastěji jako obsluha strojů, zařízení a montéři. Podíl se sice s rostoucím vzděláním snižuje, ale i u vysokoškolsky vzdělaných Ukrajinců jsou tato zaměstnání nejčastější. Často pracují na nízkokvalifikovaných pozicích a patří mezi cizince s nejnižšími výdělky.

Podívejte se na interaktivní výsledky, na straně 10 je znázorněno, jak se měnila hrubá měsíční mzda a počet zaměstnanců podle státního občanství.