V minulém roce začalo podnikat 60 tisíc lidí, většina z nich byla ve věku do 40 let

10. 02. 2020 / Trh práce a vzdělání

V roce 2019 začalo v Česku s podnikáním 60 tisíc lidí, což je nejvíce za posledních šest let. Podnikání ve stejném období ukončilo 45 tisíc lidí a dalších 35 tisíc podnikatelů bylo vymazáno z registru. Počet podnikatelů v Česku se v minulém roce snížil o 20 tisíc osob. Zprávu zveřejnila společnosti CRIF.

Mezi novými podnikateli převažovali mladí do 40 let, téměř 31 tisíc nově nahlášených podnikatelů bylo ve věku do 30 let a dalších 15,5 tisíce ve věku do 40 let.

„Počet lidí, kteří každoročně začínají podnikat, je od roku 2014 velmi stabilní. V těchto letech začalo každý rok podnikat mezi 57 a 60 tisíci fyzickými osobami. I když tedy v uplynulém roce vzniklo nejvíce podnikatelů za šest let, nevybočoval jejich počet z dlouhodobého průměru za toto období. Trochu jinou situaci jsme ale zaznamenali u počtu lidí, kteří se svým podnikáním končili. Podle našich odhadů skončilo loni se svým podnikáním o čtyři tisíce lidí méně, než bylo obvyklé v několika minulých letech,“ říká Věra Kameníčková, analytička společnosti CRIF – Czech Credit Bureau s tím, že v uplynulých letech končilo kolem 48-50 tisíc podnikatelů ročně.

Nejvíce lidí se v minulém roce vrhlo do podnikání v Praze (9 567), ve Středočeském kraji (7 810) a v Jihomoravském kraji (6 786). Nejmenší chuť začít podnikat měli naopak lidé v Karlovarském kraji (1 405), v Libereckém kraji (2 380) a v Plzeňském kraji (2 838).

Z hlediska celkového počtu podnikatelů bylo na konci roku 2019 nejvíce z nich registrováno v Praze, kde na každých tisíc obyvatel připadalo 264 podnikatelů, dále v Libereckém kraji s 212 podnikateli a v Jihočeském kraji s 202 podnikateli na tisíc obyvatel. Nejméně podnikatelů bylo naopak mezi obyvateli Moravskoslezského kraje, kde připadlo na tisíc obyvatel 161 podnikatelů a v Ústeckém kraji, kde na tisíc obyvatel připadá 164 podnikatelů.

Největší počet fyzických osob začal v minulém roce podnikat ve zpracovatelském průmyslu (8 664), dále v profesní, vědecké a technické činnosti (7 590) a stavebnictví (7 272). Nejvíce podnikatelů svou činnost naopak ukončilo v obchodu (13 522), ve zpracovatelském průmyslu (5 818) a v profesních, vědeckých a technických činnostech (5 681).

Zdroj: CRIF