V oblasti informačních a komunikačních technologií se vzdělává čtvrtina Čechů, největší zájem je mezi mladými lidmi

07. 10. 2019 / Trh práce a vzdělání

Téměř čtvrtina Čechů v roce 2018 rozvíjela své počítačové znalosti a dovednosti, nejčastěji formou samostudia a nejvíce zájemců o vzdělání v oblasti informačních a komunikačních technologií bylo ve věku 16-24 let. Uvádí to analýza Českého statistického úřadu.

V minulém roce se v oblasti IT vzdělávalo téměř 28 % Čechů nad 16 let. Zájem o vzdělání v této oblasti však klesal s rostoucím věkem. „Počítačové dovednosti si častěji zdokonalují muži než ženy, konkrétně 30 procent mužů a více než čtvrtina žen. Vzdělávání v oblasti ICT však klesá s rostoucím věkem. Nejvyšší zájem o něj mají mladí lidé mezi 16 až 24 lety, kde je to každý druhý. U seniorů se vzdělává pouze sedm procent z nich,“ uvedla Alena Hykyšová z odboru statistik rozvoje společnosti ČSÚ.

Podle analýzy ČSÚ sice mladší ročníky počítačové znalosti již zřejmě ovládají, ale v rámci studia nebo práce mají ke vzdělávání v této oblasti blíže. Ať už formou kurzů při zaškolování na pracovišti nebo formou samostudia. Ve věkové skupině 16–24 let se tak v oblasti informačních technologií vzdělával každý druhý, ve věku 25–54 let to byla třetina a osob nad 65 let jen 7 %. Nejčastěji si počítačové znalosti rozšiřují vysokoškoláci (42 %) a studenti (53 %). Nejvíce využívaným způsobem vzdělávání je potom samostudium (22,5 %).  

V zemích Evropské unie se vzdělávání v této oblasti nejvíce věnují Finové (64 %), nejméně potom občané Kypru (8 %). Evropský průměr poměru vzdělávání osob v IT je 20 %, tudíž počet Čechů věnujících se vzdělávání v rámci tohoto odvětví je nadprůměrný.

Zdroj: ČSÚ