Většina firem zavádí bezpečnostní opatření proti šíření koronaviru a omezuje personální náklady

28. 11. 2020 / Trh práce a vzdělání

Většina světových firem dotazovaných v průzkumu Světového ekonomického fóra na téma vlivu Covidu na pracovní prostředí uvedlo, že zavedla bezpečnostní opatření proti šíření viru, aby umožnila svým zaměstnancům návrat do práce.

Mezi nejčastěji zavedená opatření patří používání dezinfekce, což uvádí 80 % firem a dále nošení roušek na pracovišti. To vyžaduje 76 % firem, které se výzkumu zúčastnily. Méně, než polovina firem nabádá zaměstnance nosit na pracovišti rukavice, lepší pracovní vybavení umožňující práci z domu poskytlo svým zaměstnancům 31 % firem a 29 % vylepšilo pracovní prostředí, aby odpovídalo hygienickým opatřením proti šíření viru.

Téměř polovina zaměstnanců byla také sledována z hlediska potenciálně nakažených kontaktů a 58 % z těchto firem uvádí sledování kontaktů svých zaměstnanců jako povinné.

Snižování personálních i provozních nákladů

Koronavirová pandemie znamená pro řadu firem také potenciální finanční problémy a snižování nákladů. Firmy nejčastěji uvádějí úspory ve snižování personálních nákladů, což znamená omezování počtu pracovníků na pracovišti, stop stav v náboru nových zaměstnanců a omezení počtu hodin u pracovníků s hodinovou mzdou.

Čtvrtina společností uvádí také snížení provozních nákladů o 26 % a více.

Zdroj: WWF