Většina zaměstnanců EU pracuje v sektoru služeb, Česko má prvenství v počtu zaměstnanců v průmyslu

21. 06. 2019 / Trh práce a vzdělání

V roce 2018 pracovalo v zemích EU 74 % zaměstnanců v sektoru služeb. Přechod do terciárního sektoru je tak dlouhodobě pozorovaným evropským trendem. Pro srovnání v roce 2000 pracovalo ve službách 66 % Evropanů, v průmyslu 26 % (v roce 2018 to bylo 22 %) a v zemědělství 8 % (4 % v roce 2018).

Nejvíce Evropanů pracujících ve službách najdeme v Nizozemsku, Velké Británii, Belgii, ve Francii, Lucembursku, Dánsku a na Maltě. Počet zaměstnanců ve službách zde dosahoval na 80 %, nebo více. V České republice pracovalo v roce 2018 ve službách 60,5 %, což je o 4,3 % více než v roce 2000.

V sektoru zemědělství byl potom největší podíl zaměstnanců v roce 2018 v Rumunsku (23 % celkové zaměstnanosti), Bulharsku (18 %), Řecku (11 %) a Polsku (10 %). V České republice pracovalo v minulém roce v zemědělství 2,9 % zaměstnanců, v roce 2000 to bylo 4,6 %.

Evropské prvenství drží Česká republika v počtu zaměstnanců v sektoru průmyslu (37 %), v porovnání s rokem 2000 došlo k poklesu o 2 %. Dále je nejvyšší počet zaměstnanců v průmyslu na Slovensku (32 %), v Polsku (31 %), v Rumunsku a ve Slovinsku (shodně 30 %).

Zdroj: EUROSTAT