Více než 10 % lidí zaměstnaných v Česku jsou cizinci

17. 01. 2019 / Trh práce a vzdělání

Na konci roku 2017 se na české zaměstnanosti podíleli lidé s cizím státním občanstvím 10,7 %. Jednalo se zejména o zaměstnance pracovních agentur, nejčastěji zaměstnaných ve zpracovatelském průmyslu. Uvádí to statistika vydaná Českým statistickým úřadem (ČSÚ).

Podle ČSÚ bylo ke konci roku 2017 na území ČR zaměstnáno zhruba 472 400 cizinců. Přes 87 tisíc cizinců bylo v Česku registrováno jako živnostníci.

Nejčastěji jsou v Česku zaměstnáni občané Slovenska, občané Ukrajiny a dále Rumunska, Polska, Bulharska, Ruska a Vietnamu. Mezi slovenskými občany pracujícími v Česku najdeme nejvíce mladých lidí okolo třiceti. Slováci obsazují nejvíce kvalifikovaných míst a mají také nejvyšší vzdělání. Rozprostřeni jsou rovnoměrně po celé republice, zejména ve městech. Oproti tomu občany Ukrajiny najdeme nejčastěji v Praze (42 %) ve věku typicky okolo 45 let. Ukrajinci nejčastěji pracuji v oborech průmysl a stavebnictví (u mužů), obchod a také zdravotní a sociální péče (ženy), dále ubytování, stravování, pohostinství a zemědělství. Vyšší procento Ukrajinců zaměstnaných v Česku tvoří ženy. Z cizinců pracujících v Česku mají však nejnižší výdělky.

Skupinu rumunských zaměstnanců tvoří dominantně muži třicátníci. Mimo Prahu působí hlavně v Plzeňském, Jihomoravském a Olomouckém kraji. Rumuni s vysokoškolským vzděláním (28 %) často pracují jako technici či specialisté zejména v odvětví informační a komunikační činnosti.

Poláci se od ostatních skupin zaměstnanců z ciziny liší tím, že pracují hlavně podél severní hranice Česka v Olomouckém a Moravskoslezském kraji. Zde se uplatňují v oboru těžby a dobývání. Bulhaři zase vynikají nejdelší placenou dobu za měsíc (176,7 hodin), která je o 3,2 hodiny delší, než je český průměr.

 „Přes 53 % cizinců žijících na našem území má u nás trvalý pobyt a jejich počet plynule roste. Z delších časových řad je zřejmé, že počet cizinců s přechodným pobytem naopak reaguje na makroekonomický cyklus,“ upozorňuje Marek Rojíček, předseda Českého statistického úřadu.  Nejčastějším účelem pobytu cizinců v České republice je zaměstnání a podnikání. V posledních letech přibývá pracujících cizinců z členských zemí EU.

Zdroj: ČSÚ