Více než čtvrtina Evropanů si nemůže dovolit strávit jednou ročně týden dovolené mimo domov

08. 08. 2019 / Trh práce a vzdělání

Léto je ideálním obdobím pro čerpání dovolených a cestování. Více než čtvrtina občanů zemí EU (28,3 %) ve věku 16 a více let si však v roce 2018 nemohla z finančních důvodů dovolit strávit alespoň týden dovolené mimo domov.

Nejvíce lidí, pro které je dovolená ekonomicky nedosažitelná, bylo v Rumunsku (58,9 %), Chorvatsku (51,3 %, předběžný odhad EUROSTATU), Řecku (51 %) a na Kypru (51 %, předběžný odhad EUROSTATU).

Naopak ve Švédsku (9,7 %), Lucembursku (10,9 % – údaj za rok 2017), Dánsku (12,2 %) a Rakousku (14,4 %) je poměr lidí, kteří nemají dostatek prostředků na dovolenou nejnižší. V České republice potom na týdenní dovolenou jednou za rok nedosáhne 20,2 % lidí.

Pro srovnání se od roku 2013 počet lidí, kteří nemají na to strávit alespoň jeden týden v roce mimo domov, snížil v zemích EU o 11,2 %. Nejvyšší snížení potom zaznamenaly v Polsku (o 26 %) a v Bulharsku (o 35,8 %). Řecko je potom jediná země v EU, kde se tento poměr navýšil o 2 %.

Zdroj: EUROSTAT