Výdělek lékařů vzrostl na 55 tisíc korun, průměrně však pracují výrazně déle než ostatní zaměstnanci

18. 04. 2019 / Mzdy a pracovní doba

Mediánový výdělek lékařů přesáhl v roce 2017 částku 55 tisíc korun a od roku 2012 se zvýšil o 9 tisíc korun. Lékaři však také v práci tráví průměrně mnohem více času než ostatní zaměstnanci.  Uvádí to analýza Českého statistického úřadu vycházející z dat Informačního systému o průměrném výdělku, který pro MPSV zpracovává společnost TREXIMA.

Mediánový výdělek lékařů dosáhl v roce 2017 částky 55 283 Kč, což je více než dvojnásobek mediánu platů a mezd všech zaměstnanců v České republice (26 843 Kč). ČSÚ však upozorňuje, že je třeba brát v potaz, že všichni lékaři mají vysokoškolské vzdělání, a hlavně mají průměrně více odpracovaných hodin a přesčasů.

Zatímco v roce 2017 byli zaměstnanci ve mzdové sféře placeni v průměru za 173,5 hodiny měsíčně, lékaři téměř o 5 hodin více (178,1 hodin/měsíc) než je průměrná placená doba ve mzdové sféře, což je o 22 hodin měsíčně více, než odpovídá plnému úvazku v nepřetržitém provozu. U lékařů v platové sféře byl rozdíl ještě větší. Průměrná měsíční placená doba zaměstnanců odměňovaných platem byla 173,4 hodiny a u lékařů to bylo o 17 hodin více. V roce 2017 tak byli placeni za 190,6 hodiny měsíčně, tedy o 34,3 hodin více, než odpovídá plnému úvazku.

Výše výdělků lékařů napříč republikou se také výrazně lišila. „Nejvyšší medián mezd a platů nemají na rozdíl od mnoha jiných profesí lékaři v Praze, ale v Královehradeckém kraji. V roce 2017 šlo o 63,2 tisíc Kč. Praha se dělí o druhé místo spolu s Moravskoslezským krajem, tam lékaři vydělávali 58,3 tisíc Kč,“ uvedla Helena Chodounská z Odboru statistik rozvoje společnosti ČSÚ. Na opačném konci žebříčku se umístili lékaři ve Středočeském kraji, kteří pobírali o zhruba 21 tisíc méně než jejich královéhradečtí kolegové.

Zdroj: ČSÚ