Výhled pro rok 2019: nezaměstnanost by se měla dále snižovat a budou vznikat nová pracovní místa

07. 01. 2019 / Trh práce a vzdělání

V případě, že neodejde v Evropě k větším otřesům, měl by evropský hospodářský růst dále pokračovat také v roce 2019. Vznikat budou nová pracovní místa a nezaměstnanost bude i nadále klesat. Uvádí to podzimní hospodářská prognóza 2018 vydaná Evropskou komisí. Současně však upozorňuje na možná rizika nepříznivého vývoje.

Podle prognózy bude trvalý růst nadále podporovat tvorbu pracovních míst a nezaměstnanost v EU by se měla stále snižovat. Mělo by se tak však dít pomalejším tempem než v minulosti. Evropská komise předpokládá, že růst zaměstnanosti bude tlumen stoupajícím nedostatkem pracovních sil a pomalejším hospodářským růstem.

Všechny ekonomiky EU by měly letos i příští rok růst, což přinese více pracovních míst,“ uvedl místopředseda pro euro a sociální dialog Valdis Dombrovskis. Současně však upozornil na to, že by státy EU měly zůstat ostražité a pracovat na zvyšování odolnosti svých ekonomik z důvodů rostoucích vnějších i vnitřních nejistot.

Nezaměstnanost v eurozóně by se měla podle předpokladu Evropské komise v roce 2019 snížit na 7,9 % a v roce 2020 na 7,5 %. V EU-27 by měla nezaměstnanost v roce 2019 klesnout na 7 % a dále na 6,6 % v roce 2020. Mělo by tak jít o nejnižší míru nezaměstnanosti zaznamenanou od začátku pravidelného sledování tohoto ukazatele od ledna 2000.

V České republice by průměrná míra nezaměstnanosti měla v roce 2019 dosáhnout 2,6 %. V říjnu roku 2018 byla přitom nezaměstnanost na 2,1 %, což byl nejnižší údaj od roku 1993.

Faktory přispívající k růstu evropských ekonomik by potom měly být stále více domácího původu: očekávaný růst mezd a fiskální opatření v některých členských státech by měly posilovat soukromou spotřebu. Podmínky financování a vysoká míra využití kapacity by také měly být ještě příznivější pro investice a v roce 2019 by se měly poprvé od roku 2007 investice ve všech členských státech zvýšit.

Zdroj: Prognóza Evropská komise, Evropská komise tisková zpráva