Výsledky vzdělávání českých žáků se značně liší v jednotlivých krajích

12. 04. 2019 / Trh práce a vzdělání

V Česku jsou značné rozdíly mezi výsledky žákovských znalostí v jednotlivých krajích. Znamená to, že například v Praze dostávají žáci ve školách kvalitnější vzdělávání než třeba v Ústeckém kraji. Ukazují to výsledky šetření Informačního centra pro vzdělávání EDUin.

Závěry měření žákovských znalostí, které realizoval EDUin mezi žáky ze všech krajů České republiky, ukázaly, že v určitých krajích mají žáci statisticky významně horší výsledky než žáci v jiných krajích. A to i navzdory ekonomickému, sociálnímu a kulturnímu statusu těchto žáků. V těchto krajích také převládá nabídka odborného vzdělávání oproti všeobecnému vzdělávání a převažují obory ukončené učňovským listem. V rámci struktury odborného poté převažují obory končící učňovským listem oproti těm s maturitou. EDUin ve své tiskové zprávě proto varuje před významnými odchylkami mezi kraji vedoucími k reprodukci nerovností ve společnosti.

Nejlepších výsledků v žákovských znalostech dosahuje historicky Praha a nejhorších výsledků opakovaně dosahují kraje Karlovarský a Ústecký, mezi problematické se řadí i Moravskoslezský.

„Prakticky to znamená, že žákovi se dostává kvalitou jiného vzdělání, pokud se narodí v Ústí nad Labem, nebo v Praze. Podle šetření PISA žáci v hlavním městě dosahují téměř o 20 procent lepších výsledků než v Ústeckém nebo Karlovarském kraji,“ říká Bohumil Kartous, vedoucí komunikace EDUin.  Nejen v těchto krajích, ale také v Jihočeském, Plzeňském, Pardubickém a Středočeském nelze podle EDUin hledat za horší úspěšností žáků v testech méně podnětné rodinné prostředí. Školy těchto krajů oproti ostatním naopak vyprodukovaly nižší výsledky žáků, než by odpovídalo jejich průměrnému měření ekonomických, sociálních a kulturních statusů.

EDUin dále uvádí, že snižování regionálních rozdílů na poli vzdělávání by mělo být jednou z vládních priorit. Zejména v oblasti podpory příležitostí v postižených krajích, které se tak stanou více atraktivními pro lidi s vyšším vzděláním. „Vládní program Restart pomáhající problematickým krajům musí více cílit na vzdělávání. Rovněž krajští zřizovatelé musí převzít zodpovědnost a podpořit rozvoj kvalitního školství. Nad alarmujícími nerovnostmi, o nichž opakovaně informuje každoročně zveřejňovaný Audit vzdělávacího systému, nesmíme zavírat oči,“ uzavírá Kartous.

Zdroj: EDUin