Výzkumný projekt Život v regionech zkoumá kvalitu života v jednotlivých krajích

12. 06. 2020 / Naše projekty

V českých domácnostech v současnosti probíhá jedinečný vědeckovýzkumný projekt Život v regionech, který je zaměřený na srovnání kvality života obyvatel v jednotlivých českých regionech.

V rámci projektu bude letos osloveno více než 100 000 českých domácností a jeho součástí se může stát v podstatě kdokoli. Výběr domácností probíhá vzhledem k zachování zásad výzkumné metody náhodně. „V tomto týdnu odchází prostřednictvím České pošty první vlna dopisů do náhodně vybraných poštovních schránek. Pokud obdržíte dopis, který obsahuje veškeré informace o tom, jak je možné se do projektu zapojit, můžete se na základě v dopise uvedeného kontrolního kódu, stát jeho součástí,“ uvedla Ing. Ludmila Petkovová, která má ve společnosti TREXIMA realizaci výzkumné části projektu na starosti.

Výsledkem výzkumu budou unikátní data o kvalitě života lidí v jednotlivých regionech, která budou sloužit nejen pro vědecké účely, ale také pro další rozhodování vládních institucí. Účastníci výzkumu mají rovněž možnost soutěžit o finanční výhru 1 000 Kč, která jim bude buď vyplacena přímo nebo ji mohou věnovat neziskové organizaci Život dětem o.p.s.

Výzkum realizuje společnost TREXIMA a Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy. Více informací naleznete na www.zivotvregionech.cz.