Začíná projekt EDU4future

13. 11. 2020 / Naše projekty

TREXIMA se stala partnerem v mezinárodním projektu „Educate for Future“ (EDU4future).

Na začátku listopadu roku 2020 byl zahájen nadnárodní projekt EDU4future, do nějž jsou zapojeni partneři z Německa, Slovenska, Rakouska, Itálie, Slovinska a České republiky.

Cílem projektu je vzájemná výměna zkušeností a osvědčených postupů v zapojených zemích. EDU4future se zaměří na procesy a nástroje, které země partnerství volí pro porozumění a popis stále rychlejší proměny pracovního trhu, spojené s digitalizací, automatizací a dalšími technologiemi Průmyslu 4.0. Partneři projektu popíšou postupy, s jejichž pomocí jsou tyto požadavky na nové kompetence přenášeny do odborného vzdělávání, aby bylo zajištěno, že na nové pracovní činnosti jsou absolventi dostatečně připraveni.

V projektu bude připravena společná metodika, pomocí níž zapojené organizace zmapují postupy ve svých zemích a následně je popíšou v podrobných zprávách. Národní zprávy budou strukturovány tak, aby umožnily provést komparaci a ilustrovat postupy konkrétními příklady dobré praxe. Dalším výstupem projektu bude přehled doporučení, vyplývající ze zjištěných skutečností.

Hlavním partnerem projektu EDU4future je Trenčínská regionální komora (Slovenská obchodní a průmyslová komora). Projekt je financován z prostředků programu Erasmus+.