Zájem o online vzdělávání v zemích EU se zvýšil, v Česku za doby pandemie téměř dvojnásobně

31. 01. 2022 / Trh práce a vzdělání

Vzdělávání prostřednictvím online kurzů, ať už za účelem výuky jazyků, zvyšování profesní kvalifikace nebo rozšiřování možností volnočasových aktivit, získalo během pandemie covidu na popularitě. V roce 2021 uvedlo 27 % občanů EU ve věku 16 až 74 let, že v posledních třech měsících absolvovalo online kurz nebo využilo výukové materiály dostupné na internetu.

V meziročním srovnání se jedná o nárůst zájemců o online vzdělávání o 4 p. b. (v roce 2020 uvedlo zájem v posledních třech měsících o online vzdělávání 23 % občanů EU). Ve svém průzkum to zjistil Evropský statistický úřad.

Možnosti online vzdělávání využilo v roce 2021 nejvíce občanů Irska (46 %), Finska, Švédska (shodně 45 %) a Nizozemska (44 %). Nejmenší zájem o online kurzy byl naopak v Rumunsku (10 %), Bulharsku (12 %) a Chorvatsku (18 %). Ve srovnání s rokem 2019 před začátkem pandemie se zájem o online vzdělávání zvýšil ve všech členských státech EU. Pouze v Rumunsku poklesl o 4 p. b. Největší nárůst o tento typ výuky během pandemie byl zaznamenán naopak v Nizozemsku (+21p.b.), Lucembursku, Slovinsku (shodně +19p.b.) a v Řecku (+18p.b.). 

V České republice v roce 2021 projevilo zájem o online kurzy 22 % občanů, což bylo o 6 p. b. více než v roce 2020 a o 9 p. b. více než v roce 2019, kdy se formou online materiálů vzdělávalo pouze 13 % občanů Česka.

Zdroje: EUROSTAT