Záleží nám na odborném vzdělávání v oblasti Průmyslu 4.0. Věnujeme se mu v projektu EDU4future

15. 11. 2022 / Trh práce a vzdělání

Minulý týden proběhla v Bratislavě závěrečná konference mezinárodního projektu EDU4future. Zástupci partnerských zemí prezentovali výstupy a závěry projektu EDU4future, jako řečníci rovněž vystoupili například zástupci slovenského Státního institutu odborného vzdělávání či ředitelka Duální akademie.

Zástupci z TREXIMY společně s partnery projektu EDU4future z Německa, Rakouska, Itálie, Slovenska a Slovinska zpracovali Komparativní analýzu adaptačních procesů odborného vzdělávání a přípravy v oblasti „Průmyslu 4.0“ a doporučení pro jejich zlepšení.

Hlavním garantem pro sestavení Komparativní analýzy, která je zveřejněna na webu společnosti TREXIMA a je založena na národních zprávách 6 zemí, je právě TREXIMA.

Na základě této analýzy rakouský partner ConPlusUltra koordinoval zpracování návrhů doporučení pro zlepšení procesů odborného vzdělávání a přípravy se zaměřením na začlenění požadavků Průmyslu 4.0 do vzdělávacích osnov. Partneři při navrhování doporučení čerpali ze silných a slabých stránek odborného vzdělávání v jednotlivých zemích a příkladů osvědčených postupů.

V následujících týdnech budou finalizovat doporučení na základě získané zpětné vazby a publikovat a šířit výstupy projektu.