Zaměstnanci se mají nejlépe v Helsinkách, jsou ideálním městem pro udržení rovnováhy mezi pracovním a osobním životem

04. 10. 2019 / Trh práce a vzdělání

Na žebříčku 40 zkoumaných měst po celém světě z hlediska rovnováhy mezi prací a volným časem se nejvýše umístilo hlavní město Finska Helsinky. Městem s nejhorším skóre bylo japonské Tokio, které autoři žebříčku ze společnosti Kisi označili za nejvíce upracované.

Žebříček hodnotil vybraná světová města z hlediska několika faktorů. Prvním měřítkem byla intenzita práce – průměrný počet odpracovaných hodin, délka dovolené nebo třeba čas strávený dojížděním za prací, dále sociální hledisko – dostupnost zdravotních zařízení, výdaje na volnočasové aktivity nebo rovnost mezi pohlavími a celková kvalita života v daném městě – bezpečnost, míra stresu a znečištění, míra štěstí jeho obyvatel nebo rozsah veřejné zeleně a možností pro pobyt venku.

Podle autorů žebříčku jsou Helsinky městem s nejlepší rovnováhou mezi pracovním a osobním životem, protože mají v porovnání s ostatními městy poměrně krátký pracovní týden 40 hodin týdně, nízkou průměrnou dobu dojíždění do práce 26 minut a minimální dovolenou v délce 30 dní ročně, která patří k nejvyšším ve zkoumaných městech. Dále nabízejí zaměstnancům velkoryse placenou rodičovskou dovolenou v délce 1127 dní.

Za Helsinkami se potom umístil německý Mnichov s nejnižší mírou stresu ze všech zařazených měst do žebříčku, norské Oslo s nejkratším pracovním týdnem 38,6 hodin týdně a další německé město Hamburk.

Nejupracovanějšími městy s nejhorší mírou rovnováhy mezi prací a osobním životem jsou japonské Tokio, Kuala Lumpur v Malajsii, Singapur a argentinské Buenos Aires. Praha nebyla do žebříčku zařazena.

Zdroj: Work Life Balance, Kisi